10 flygeledere kan bli tatt ut i streik til uken, forsinkelser ventes


Dersom arbeidsgiverforeningen Spekter og Norsk Flygelederforening (NFF) ikke kommer til enighet i forhandlinger om lønnsoppgjøret vil totalt 10 flygeledere tas ut i streik. 4 NFF medlemmer går da uti streik fra og med mandag 2. juli. Videre vil NFF ta ut 6 flygeldere i streik fra og med onsdag 4. juli i en varslet opptrapping av streiken. Streikeuttakene vil bli gjort ved følgende flyplasser: Gardermoen, Sola og Røyken.
 
Allerede det første streikeuttaket fra mandag vil ramme Gardermoen og vil kunne føre til forsinkelser. Forsinkelser ved Gardermoen vil igjen gi en dominoeffekt og føre til forsinkelser ved andre flyplasser.
 
Avinor ber passasjerer om å følge med på informasjonen som flyselskapene gir vedrørende sin egene flyvninger. Du finner også informasjon om trafikkavviklingen på Avinor.no og OSL.no. Forsinkelsene som ventes ved Gardermoen som følge av det første streikeuttaket fra mandag av er estimert til opptil 30 minutter til en time på formiddagen og opptil 2 timer på de mest trafikkerte tidspunktene om morgenen og ettermiddagen. I mer stille perioder vil trafikken kunne flyte som normalt. Passasjerer bes videre å møte på flyplassen til vanlig tid.
 
Dette har du krav på ved flyforsinkelser og kanselleringer!

Posted in: Flyplasser

Skriv en kommentar