Analytiker tror på et tøft 2012 for flyindustrien

Analytiker spår et tøft år for mange flyselskaper i 2012

Bilde: SCA Svenska Cellulosa Aktiebolaget/flickr

Det betydningsfulle konsulentselskapet Frost & Sullivan spår at flyindustrien vil få et tøft år i 2012. Selskapet har analysert diverse markedsanalyser fra selskaper som Airbus, Boeing, IATA samt International Air Transport Association og finner en del motstridende momenter. Frost & Sullivan påpeker at de fleste flyselskaper med base i Vesten har en flyflåte med behov for oppdateringer og modernisering samtidig som deres respektive markeder vil få minalt med vekst de neste årene.

Flyprodusentenes prediksjoner for de neste 20 år viser at Boeing tror at de skal levere 31 500 nye fly mens tallene for Airbus er 28 000. Airbus er imidlertid opptimistiske på markedet for de aller største komersielle flyene på over 400 seter som i bunn og grunn gjelder deres A380 superjumbo. Analysen viser at både Boeing og Airbus har en viss grad av optimisme med hensyn til  veksten i den globale økonomien. ITEA som gir prediksjoner for flyselskapenes inntjening estimerer at den globale flyindustrien vil ha nettprofitt på mellom 4 og 7 millliarder dollar, først og fremst drevet frem av av bedre resultater fra europeiske flyselskap.

Frost & Sullivan mener på sin side at disse prediksjonene er irrelevante i et makroperspektiv og tror flyindustrien vil slite som følge av statdig økende drivstoffpriser og frykten for en stadig økende økonomisk krise i EU. Alt peker dermed mot et vanskelig 2012 for flyselskapene.

Posted in: Flynytt

Skriv en kommentar