Arlanda Stockholm skal videreutvikles for 13 milliarder

Bilde: Swedavia

Bilde: Swedavia

Det svenske svaret på Avinor, Swedavia, har nylig lagt frem utviklingsplanene for Arlanda-flyplassen i Stockholm de neste 30 år. Planene omfatter tiltak for å øke kapasiteten, effektivitet og kundeopplevelse og har en total ramme på 13 milliarder svenske kroner.

I fjor åpnet flyplassen det nye terminalbygget Terminal 2, noe som var det første steget i den omfattende utviklingsplanen. Utviklingen videre skal skje stegvis i takt med at antall passasjerer som frekventerer flyplassen vokser i årene fremover og nesten halvparten av invisteringene vil skje de neste tiåret. I løpet av de neste ti år foreligger det nemlig planer om å bygge en ny pir på terminal 5 som er dimensjonert for å takle større langdistansefly, utbygging av sikkhertskontroll og komersielle områder ved flyplassen, flere nærliggende parkeringsplasser og et miljøtilpasset driftsområde. At mye av invisteringene vil skje på utenriksdelen av flyplassen har å gjøre med at det er nettopp her mye av veksten vil komme de nærmeste årene.

Området rundt Arlanda er også i endring. Blant annet ble det innviet et nytt hotell, Clarion Hotel Arlanda Airport, i desember 2012. Nye kontorbygg er også under utvikling, deriblant kontorkomplekset Sky City Office One på 15 000 kvadratmeter som vil ligge nærmest selve flyplassen.

Bakgrunnen for utbyggingen er det stadig økende passasjervolumet ved Arlanda. I dag ligger antall reisende på årsbasis på ca 21 millioner. Dette er forventet å vokse til 35 millioner i 2040, altså en vekst på nesten 70 prosent over de neste 27 årene. Dette tilsvarer en økning på rundt 2 prosent i året.

Posted in: Flyplasser

Skriv en kommentar