Avinor forsvarer bruken av overtid blant flygeledere


NRK har laget en sak hvor det fremgår at flygeledere ved landets flyplasser i snitt har jobbet 150 timer overtid de siste årene for å kompensere for en kronisk underbemanning ved landets kontrolltårn. Totalt er det snakk om 20 000 timer overtid hvert år. NRK har også avslørt at den flygelederen som jobbet mest overtid i fjor jobbet hele 590 timer overtid.
 

Sjef for pilotene i SAS Norge, Geir Nedregård, reagerer i et intervju med NRK sterkt på disse tallene. Han kaller eksempelet med over 500 timer overtid for urovekkende og påpeker at pilotene er helt avhengig av flygeledere og kontrollsentraler som dirigerer trafikken i lufta over Norge og med økt tretthet og slitene medarbeidere så øker samtidig muligheten for å gjøre feil. Han viser videre til det at slitne flygeledere som har altfor mye å gjøre har skapt problemer i luftfarten internasjonalt tidligere. Blant annet ble det påvist at fem flygeledere sovet på jobb i USA i fjor.
 

Avinor kaller på sin side den utstrakte bruken av overtid for forsvarlig selv om også de innrømmer at de ideelt sett vil ha en mest mulig jevn fordeling av overtidstimene blant de ansatte. Fungerende flysikringsdirektør Jan Østby ønsker også å moderere NRKs påstand om bruken av overtid. Østby påpeker at flygelederne arbeider i en turnusordning og således har tarifffestet en ukentlig arbeidstid på 35,5 timer mot 38 timer som normalt. Dette betyr at ikke alle timer som Avinor beregner som overtid vil være overtid i henhold til arbeidsmiljøloven. Iht til arbeidsmiljøloven er det derfor ingen flygeledere som har jobbet over 300 timer overtid i løpet av ett år.
 

Videre påpeker Østby at det er enkelte som har ønsker å jobbe mye overtid. Han trekker også frem det at Avinor jobber aktivt med rekruttering til flygelederyrket og at dette på sikt vil redusere overtidsbruken. Han estimerer at Avinor vil være i balanse når det gjelder bemanningen av flygeldere innen 2 år.

Posted in: Flynytt

Skriv en kommentar