Avinor tjener fett på fly som aldri lander i Norge

Emirates er blandt selskapene som Avinor tjener penger på uten at de noensinne lander i Norge

Bilde: TheEmiratesgroup

Fly som aldri lander på norsk terretorium gir Avinor mer enn 12o millioner kroner i årlige inntekter på såkalte underveisavgifter. Størsteparten av disse flygningene dreier seg om flygninger til og fra Amerika. Totalt står slike overflygninger for 12 % av trafikken som håndteres av Avinor og de sørste bidragsyterne er Emirates samt de amerikanske flyselskapene Delta og American Airlines.

Slike overflygninger er videre lukrative fordi de gir større inntekter per flybevegelse enn fly som lander og tar av. Dette fordi underveisavgiftene er basert på distanse samt flyenes avgangsvekt. Avinor drar totalt inn mellom 800 og 900 millioner i underveisavgifter (inkludert fly som lander og tar av) som flyselskapene betaler for å kunne benytte seg av de lufttrafikktjenestene som Avinor tilbyr.

Posted in: Flyplasser