Blusser de “geografiske konfliktene” opp i SAS?

Jacob Wallenberg kritiseres for dobbeltrolle i SAS

Jacob Wallenberg kritiseres for dobbeltrolle i SAS

SAS er som vi vet et skandinavisk flyselskap med baser både i Oslo, Sverige og København. Dette har historisk ført til en kamp om nye flyruter langs nasjonale skillelinjene og til tider har striden vært hard. Nå kan mye tyde på at disse geografiske konfliktene tilspisser seg igjen og at krefter vil ha en omkamp om beslutningen om å gjøre København til SAS sin langdistansebase.

I følge Aftonbladet så har den danske politikeren Mads Rørvig stilt spørsmålstegn ved det han mener er svenske Jacob Wallenbergs dobbeltrolle i SAS. Wallenberg er viseformann i SAS-styret samtidig som han også nylig har blitt styreleder for Connect Sweden. Sistnevnte er et svenskt samarbeid mellom svenskt næringsliv og offentlige organisasjoner for å jobbe frem flere direkteruter fra Arlanda Stockholm. Rørvig påpeker at styret i SAS skal foreta beslutninger som er til det beste for SAS som helhet, og at det som er det beste for SAS ikke nødvendigvis er det beste for flyplassen Arlanda Stockholm.

Rørvig ser altså Wallenberg sin dobbeltrolle som en trussel mot København som SAS sin langdistansebase.Per i dag går 8 av SAS sine langdistanseruter fra Kastrup København mens kun to går fra Arlanda Stockholm og en fra Oslo Lufthavn Gardermoen. Danske Rørvig har derfor bedt danmarks finansminister Bjarne Corydon svar på hvordan han ser på Wallenbergs rolle. Finansministeren har dog ikke kommet med noe svar på dette per nå.

Initativet Connect Sweden er et svar på ulike rapporter som har vist at dersom man tar hensyn til faktorer som antall internasjonale selskap, turistøkonomi osv så har Stockholm Arlanda for få direktelinjer. Dette svekker næringslivets konkurransekraft. Wallenberg selv sier til Aftonbladet at Stockholm er en storby i kraftig vekst og at infrastrukturen må tilpasses dette. Han mener at bedre flykapasitet mellom Sverige og resten av verden er noe som vil gagne hele Norden.

Men det er ikke bare krefter i Sverige som nå setter spørsmålstegn ved København Kastrup sin langdistanseposisjon. Fagforeningen til norske piloter i SAS hadde nylig et utspill hvor det ble krevd flere langdistanseruter ut fra Oslo på bekostning av København. De mener at den nåværende politikken har vært å hjelpe Norwegian til den markedsposisjonen de nå har fått og frykter at dette blir enda værre når Norwegian nå stadig lanserer nye langdistanseruter fra Norge. De mener videre at Kastrup København, danske fagforeninger og dansk næringsliv har vært langt dyktigere til å drive lobbyvirksomhet for å tiltrekke seg nye ruter. Nå etterlyses det at norske krefter kommer på banen, spesielt nå som SAS invisterer tungt i nye langdistansefly.

Det er i hvert fall ingenting som tyder på at denne kampen kommer til å bli mindre aktuell fremover. Strategien med å ha en langdistansebase innad i et flyselskap har lenge vært vanlig i bransjen, som for eksempel British Airways fra London Heathrow, Lufthansa fra Frankfurt og KLM fra Schipol Amsterdam. Men i takt med at det kan leveres mindre fly som kan fly langdistanse (Boeing 787 Dreamliner, Airbus A350) gjør det at det vil kunne bli markedsmessig mer lønnsomt med langdistanseruter fra flere steder enn kun en hovedbase. Dette vil kunne gi vann på mølla til krefter i SAS som vil ha flere langdistanseruter fra Arlanda Stockholm og Oslo Lufthavn Gardermoen.

Posted in: SAS

Skriv en kommentar