Boeing med midlertidig leveringsstopp av Dreamliner

Boeings Dreamliner fly satt på bakken

Boeings Dreamliner fly satt på bakken

Som konsekvens av flere ulike problemer knyttet til de nye Dreamliner flyeene fra Boeing besluttet de amerikanske luftfartsmyndigheter FAA så vel som det europeiske flysikkerhetsbyrået EASA å beordre at alle Boeings 787 Dreamliner fly skal tas ut av drift inntil problemene er tilstrekkelig utredet. I Europa er det foreløpig kun det polske flyselskapet LOT som har to Dreamliner fly i drift. I USA er det selskapet United som har Dreamliner i operasjonell drift men også japanske flyselskaper som All Nippon Airways og Japan Airways har tatt sine fly ut av drift.
 
Problemet med Dreamliner-flyene består i problemer med flybatteriene som har resultert i lett antennelige elektrolytter, varmeskader og røykutvikling i det elektriske anlegget i henhold til en uttalelse fra FAA. Den bakenforliggende årsaken til disse problemene er fortsatt under utredning ettersom problemer knyttet til batteriene kan påføre esensielle skader til kritiske systemer og føre til brann i det elektriske anlegget. Problemene med flybatteriene kommer videre i kjølvannet av en rekke av rapporterte problemer med Dreamliner-flyene inkludert en oljelekkasje, drivstofflekkasje, to sprekker i flymotorer samt en skade på et cockpitvindu.
 
Boeing er på sin side sikker på at flyene er sikre og uttaler at selskapet jobber med myndighetene for å finne svar på problemene og å få flyene inn i operasjonell drift igjen. Dreamliner-flyene bruker mer elektrisitet enn noe annet Boeing fly og er den første flytypen som benytter seg av lithium-ion batterier ettersom denne batteritypen kan holder på mer elektrisitet over lengre tid. Men denne batteritypen er også mer utsatt for feil enn standard flybatterier fordi de varmes opp raskere. De skal imidlertid ha systemer på plass for å unngå overoppheting.
 
Granskningen til FAA er ventet å ta flere uker. Boeing har så langt levert 50 Dreamliner-fly og har en ordrebok på 800 leveranser, deriblant 8 til Norwegian. Informasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen hos Norwegian uttrykker ovenfor E24 forståelse for at folk kan bli bekymret etter de seneste oppslagene i media men mener det er liten grunn til frykt. Han fremhever at flytypen er utsatt for ekstensiv testing og at det er påvist mindre feil med denne flytypen enn tidligere flytyper. Han sier videre at det vil være over 100 Dreamliner i operasjonell virksomhet når Norwegian mottar sine første fly i april og han forventer ikke at de seneste problemene vil føre til forsinkelser i leveringen. Flygiganter som australske Qantas og arabiske Ethiad har også gitt uttrykk for at de tror problemene vil være rettet innen de får levert sine fly.
 
Dette støttes også at flyanalytiker Patrick Smith som sier til CNN at han ikke ser på problemene med flybatteriene som et vesentlig problem men at FAA sitt inngrep er en “positivt og proaktiv handling”. Han påpeker videre at de fleste nye flytyper vil være utsatt for “barnesykdommer” og at disse nå trendet i feil retning og at det derfor var riktig å sette flyene på bakken for videre utredning.

Posted in: Flynytt

Skriv en kommentar