Boeing: Norwegian har ikke hatt mer problemer med Dreamliner enn andre selskaper

Bilde: Boeingblogs

Bilde: Boeingblogs

Flyprodusenten Boeing holdt pressekonferanse i går på Grand Hotell i Oslo for å redegjøre for proeblemene rundt selskapets Dreamlinerfly samt den støtten produsenten yter til flyselskapene når flyene ikke fungerer som de skal.

Feilmeldinger på Dreamlinerflyene blir automatisk rapportert til Boeings kontrollsenter. Dette fører til at flyprodusentene ofte ringer kundene før de vet at det har opptått en feil og gjør Boeing i stand til å sende ut reservedeler i løpet av kort tid. Nå vil imidlertid Boeing også oppgradere servicetilbudet med et såkalt gullserviceprogram og Norwegian skal visstnok være den første kunden som får nyte godt av dette.

Boeing ville imidlertid ikke si noe om hva slags erstatning Norwegian får fra Boeing for alle problemene som har oppstått, her henvises det til at dette reguleres av avtalen mellom partene og at denne er konfidensiell. Norwegians direktør for langdistanse Asgeir Nyseth har på sin side uttalt at partene er i en dialog om erstatning og at han tror at en avtale om dette vil inngås innen kort tid.

Boeing innrømmet på pressekonferansen at de er skuffet over problemene som den nye flytypen har hatt så langt. Pålitelighetsgraden for 787 Dreamlinerflyene er på cirka 98 %. Det vil si at 2 av 100 fly i snitt er forsinket. Til sammenlining er pålitelighetsgraden for Boeing 777 flyene 99,4 %.  Mike Fleming, visedirektør for driften av Dreamlinerflyene hos Boeing, sier at de ikke vil være fornøyd før driftssikkerheten er i tråd med det både Boeing selv og kundene forventer. Han påpekte samtidig at det vil være en innkjøringsfase for de fleste nye fly som lanseres, noe som også var tilfellet for Boeing 777-flyene som nå har den høyeste pålitelighetsgraden av alle komersielle flytyper.

Direktør Fleming sa også at Norwegian ikke har hatt mer problemer med den nye flytypen enn andre flyselskaper som opererer Dreamlinerfly. Dersom dette stemmer gir det vann på mølla for de som har påpekt at Norwegian har gamblet med år starte opp for mange destinasjoner og frekvenser med for få fly og dermed har gjort seg ekstra sårbare for forsinkelser.

Boeing-direktøren mener samtidig det er viktig å få frem at man må skille mellom pålitelighet og sikkerhet og legger til at det ikke er noe problem med sikkerheten hos Dreamlinerflyene. Han legger til at Boeing jobber hardt for å forbedre påliteligheten, både ved hjelp av oppdateringer på software så vel som hardware og selskapet nå begynner å se resultatene av dette.

Posted in: Flynytt

Skriv en kommentar