Bonusforbud i strid med EØS-reglene

ESA misliker bonusforbudet på inneriksruter


EFTAs overvåkningsorgan ESA har kommet til den konklusjon at dagens forbud mot bonusopptjening på innenriksreiser er i strid med EØS-avtalen. Dagens bonusregimer er oppe til vurdering hos Fornyings- administrasjons og kirkedepartementet. Konkurransetilsynet har fra før gitt anbefaling om å tillate bonusopptjening innenriks på rutene mellom Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim. Nå kan altså forbudet falle på hele innenriksnettet.
 
ESA mener nemlig at dagens praksis strider mot direktivet om urimlig handelspraksis. Dette direktiver inneholder en uttømmende liste som omhandler hvilke tilfeller man kan ha et generelt forbud og flyselskpers bonusprogrammer inngår ikke i denne listen. Uavhengig av dette mener også ESA at forbudet er til hinder for de grunnleggende frihetene av tjenester og etablering innenfor det indre marked. Praksisen er således i strid med EØS-avtalen.
 
Steinar Undrum i FAD uttaler til Aftenposten at dersom FAD skulle komme til samme komklusjon vil hele bonusforbudet falle men at FAD på vurdere EASs begrunnelse nærmere før man inntar noen endelig stilling til dette og gir sin uttalelse til ESA. FAD kan gi sin begrunnelse dersom de ikke er enig med ESA konklusjon. Men dersom ikke ESA godtar dette kan de be om en begrunnet uttalelse som er neste steg i traktatsbruddprosedyren som videre utdyper og påpeker de aktuelle påstander og anførsler. Siste steg dersom Norge fortsatt ikke har endret praksis vil være at ESA stevner Norge for EFTA-domstolen.
 
SAS uttaler i en pressemelding at dette er i tråd med den konklusjon som selskapets egne jurister har kommet frem til. Selskapet håper nå at ESAs involvering fremmer en total opphevelse av bonusforbudet. Norwegian er på sin side mindre entusiastiske og mener at frilipp av bonusopptjening innenriks vil gi dyrere flybilletter og dårligere rutetilbud. Norwegians kommunikasjonsdirektør Anne-Sissel Skånvik uttaler til Aftenposten at hensikten med bonusporgrammer er å låse forbrukerne og at det som skjer er at folk handler dyre flybilletter på arbeidsgivers regning og tar ut fordeler privat som det ikke skattes av per i dag.

Posted in: Bonusprogrammer

Skriv en kommentar