Dersom Norwegian ikke får trafikkrettigheter fra amerikanske myndigheter har Kjos en plan b

Bilde: Stanford Univeristy

Bilde: Stanford University

Norwegian kom et steg videre mot trafikkrettigheter i USA i forrige uke da selskapet sikret seg driftstillatelse i EU fra irske myndigheter til det heleide datterselskapet Norwegian Air International Limited. Norwegians langdistansesatsning blir dermed overført til dette selskapet som har sin base i Dublin.

Hovedbegrunnelsen for å legge hovedbasen for langdistansesatsningen til Irland er i følge Norwegian å sikre tilgangen til fremtidige trafikkrettigheter for flyvninger mellom EU og USA. Men for å klare dette er selskapet også avhengig av å få innvilget sin søknad om trafikkrettigheter fra amerikanske transportmyndigheter. Slike rettigheter reguleres av den bilaterale “open skies” avtalen mellom EU og USA. Med driftstillatelse i EU-landet Irland oppfyller Norwegian de formelle kravene til å få innvilget trafikkrettigheter under avtalen.

Det norske lavprisselskapet har imidlertid møtt stor motstand mot sin søknad om trafikkrettigheter fra amerikanske fagforeninger som har lagt press på amerikanske transportmyndigheter for å nekte selskapet de nødvendige rettigheter. Deres argumenter har vært at selskapet flyr med asiatisk mannskap på flyvninger mellom Europa og USA. Kjos selv har sagt at dette kun har vært i en overgangsfase inntil selskapet for rekruttert nok amerikansk kabinbesetning og piloter.

I dag flyr Norwegian til USA på en norsk trafikktillatelse. Kjos har imidlertid sagt at det ikke er aktuelt å fortsette å fly på denne tillatelsen da den innehar for mange begrensninger. Dersom de nødvendige trafikkrettigheter ikke kommer på plass for Norwegians irske datterselskap innen kort tid vil derfor Kjos vurdere å iverksette sin plan b, nemlig å kjøpe et annet flyselskap som innehar de nødvendige rettigheter. Dette kommer frem i et intervju med DN. Her sier Kjos at selskapet allerede har fått tilbud om oppkjøp av 3-4 flyselskaper fra EU som innehar trafikkrettighetene som er nødvendige for å fly mellom EU og USA.

Kjos tror imidlertid ikke på at amerikanske transportmyndigheter vil nekte selskapet trafikkrettigheter da han mener at dette vil bryte med “open skies” avtalen. Men amerikanske instanser som er mot mener altså at Norwegians virksomhet ikke kvalifiserer til lisens under avtalen da den bryter med artikkel 17 som går på sosiale rettigheter (nærmere bestemt Norwegians bruk av asiatisk personell mellom EU og USA).

Synet på om Norwegian bør innvilges lisens er imidlertid ikke entydig negativt blandt amerikanske “stakeholdere”. En oversikt over høringsuttalelser viser at 11 instanser mener Norwegian bør få innvilget sin søknad mens ti er imot. Blandt de som er for finner vi ulike instanser fra turistnæringen i Orlando hvor Norwegian har etablert sin amerikanske flybase samt forbrukerorganisasjoner. I følge DN skal også en EU-delegasjon i Washington har argumentert til fordel for Norwegians søknad. Blant annet ved å avvise at Irland er et bekvemlighetsland for luftfart men at de har de nødvendige tilsyn. De skal også ha forsøkt å overbevise amerikanske myndigheter om at Norwegian ikke motsetter seg fagorganiserte og at selskapet i følge lønsstatistikk betaler konkurransedyktig lønn til sine ansatte. De som går i mot søknaden er ulike pilotorganisasjoner samt ikke overraskende de største amerikanske flyselskapene (American Airlines, US Airways, United, Delta og Southwest).

Det er ventet at svaret fra de amerikanske myndighetene vil foreligge i løpet av få uker.

Posted in: Norwegian

Skriv en kommentar