Det norske flybonusregime skal evalueres

Forbudet mot flybonusopptjening på innenriksreiser skal evalueres av konkurransetilsynet

 

Som følge av konkurransehensyn er det per i dag ikke lov fra flyselskapene å gi bonuspoeng til sine kunder på innenriksflygninger eller utenriksbilletter med en innenriks tilknytning. Dette kan nå bli endret.
Konkurransetilsynet melder nemlig at de skalforeta en evaluering på hvorvidt forbudet mot bonusprogrammer i norsk luftfart skal endres. Dette kan innebære alt fra en ytterligere innstramming, en videreføring av dagens regime eller en oppmykning av reglene. Evalueringen kan derfor komme til å før til store endringer i bonusprogrammene til både SAS (SAS Eurobonus) og Norwegian (Norwegian Reward).

Konkurransetilsynet melder at bakgrunnen for denne utredningen er den generelle utviklingen i innenriksmarkedet og ulike bonusprogrammer. Norwegian har tatt store markedsandeler og er på mange måter en likeverdig konkurrent. Det regelverket som var utformet for å beskytte mindre aktører mot et enerådig selskap (SAS) kan nå derfor tenkes å i steden bidra til en svekket konkurranse på innenriksmarkedet.

Konkurransetilsynet vil undersøke hvorvidt et fortsatt forbud vil medvirke til økt konkurranse og dermed et bedre tilbud til flypassasjerer i Norge. Utredningen skal også se på om forbudet eventuelt bør utvides til å omfatte nye fordelsprogrammer som er innført. Uansett hva Konkurransetilsynet kommer frem til, er det Fornyings-, administrasjons- og kirke¬departementet som tar avgjørelsen om eventuelle endringer i bonusforskriften.

Posted in: Bonusprogrammer

4 kommentarer

  1. Richard sier:

    På tide at SAS får lov å bruke Eurobonus på innenriks igjen!

  2. Hans Klippe sier:

    Skal man opprettholde konkurransen over tid må man ha tre store aktører innenriks Norge ikke to. Innføring av bonusprogram vil kun medføre til at en tredje aktør blir utesteng. Det tar mange år å bygge opp en stor kundebase for håndtering av fordelsprogrammer. Lavere billettpriser er viktigere enn poeng.

Skriv en kommentar