Disse flyplassene kan rammes av streik fra mandag

Streikeuttak blant flygelderne ved Gardermoen

Dersom flygelederne og arveidsgiverorganisasjonen Spekter ikke kommer til enighet i meklingen som starter på lørdag og har frist til midnatt søndag vil flygelederne iverksette streikeuttak fra og med mandag 2. juli. Det er da i første omgang fire flygeldere som tas ut i streik. Uttaket skjer ved Oslo Lufthavn Gardermoen og Røyken. Det er per i dag usikkert hvilke konsekvenser streiken vil få for trafikken på Gardermoen og Avinor ber alle passasjerer følge med på informasjon fra flyselskapene.
 
Det som er sikkert er at streikeuttaket i første omgang vil være av beskjeden art ettersom Norsk Flygelederforening (NFF) totalt har 533 medlemmer. Streikeuttaket kan imidlertid føre til en viss irregularitet i trafikken. NFF påpeker også at det kan komme nye streikeuttak hver dag konflikten varer og at uttaket også gradivs kan trappes opp. Dette vil da kunne føre til langt større problemer for trafikkavgangen ved landets flyplasser.
 
Sjekk hva du har krav på ved flyforsinkelser og kanselleringer!

Posted in: Flyplasser

Skriv en kommentar