DnB lover forbedret SAS Amex produkt

American express platinum


En rekke personer tilhørende det norske flyentusiastforumet Flyprat og brukere av SAS American Express har tilskrevet DnB som står bak produktet og tatt opp ulike aspekter ved kredittkortproduktet som de mener er for dårlig per i dag, spesielt med tanke på den forholdsvis høye årsavgiften på kortet. Følgende momenter er brukerene misfornøyde med:

“SAS Companion Ticket”: SAS Amex Premium og SAS Amex Platinum tilbyr uttak av 2-for-1 bonusbilletter dersom man overstiger en omsetning på henholdsvis 130 000 for Premium eller 100 000 for Platinum i løpet av ett år. Dette er et meget attraktivt aspekt ved kortene som for mange brukere rettferdiggjør den høye årsaviften. Problemet har vært at det har vært vanskelig å finne tilgjengelighet for uttak av Eurobonus bonusbilletter. Tidligere var det mulig å også booke bonusbillett med companion ticket hos SAS sine partnere i Star Alliance men denne muligheten ble fjernet av SAS. Brukerne ønsker spesielt å få denne muligheten tilbake.

Chip på kort: SAS Amex kortene blir per i dag ikke utstedt men chip og føles der mindre sikre i bruk enn andre kort.

Priority Pass: Brukerne ønsker seg en bedre versjon av priority pass enn det som ligger inne i kortene per i dag (den billigste versjonen der man må betale for hvert lounge besøk).

Nettbank: Brukerne er misfornøyd med den nettbankløsningen som tilbys i forbindelse med SAS Amex kortene.

Brukersteder: Antallet brukersteder som aksepterer Amex er for dårlig.

Nettsidene: Kortproduktets nettsider er for dårlig utviklet, inneholder lite nyttig informasjon og sågar informasjon som er direkte feil og blir sjelden oppdatert.

Kampanjer: SAS Amex har av og til kampanjer hvor det for eksempel deles ut ekstrapoeng for kortbruk i visse perioder. Brukerne mener det er for dårlig oppfølging av disse kampanjene hvor poeng for eksempel blir kreditert sent eller ikke i det hele tatt.

Lover bedring

DnB har i sitt svar lovet at det vil komme vesentlige forbedringer i kortproduktet i løpet av 2014. Blant annet sies det at DnB jobber sammen med SAS for å bedre tilgjengeligheten for uttak av bonusreiser samt at Companion Ticket fordelen vil bli endret neste år og at disse endringene vil gi mer fleksibilitet og bedre vilår. En av endringene som spesifiseres er at det skal bli mulig å ta ut Companion Ticket billetter hos Star Alliance partnere.

DnB forklarer også bakgrunnen for hvorfor det har tatt så lang tid med å få på plass chip på kortene og presiserer at dette har vært et teknisk problem hvor mange av de norske kortterminalene først nylig har blitt sertifisert for å ta imot American Express med chip og at noen terminalleverandører fortsatt mangler dette. Det uttalte målet er at alle SAS Amex kortene skal være utstyrt med chip i løpet av første halvdel av 2014.

Hva angår priority pass fordelen i kortet så presiserer DnB at det ikke finnes kostnadsmessig dekning for å tilby gratis loungeadgang men at man vil vurdere å tilby et vist antall gratisbesøk per år. Når det gjelder brukerstedsdekningen så er dette noe det jobbes med å forbedre. Det er cirks 40 000 brukersteder som aksepterer Amex i Norge per i dag og dette vil sannsynligvis øke når kortene blir utstyrt med chip. Man kommer likevel ikke unna at Amex er ett premiumprodukt som pålegger brukerstedene en høyere avgift enn andre betalingsnettverk og at dette er noe som hemmer brukerdekningen.

Når det gjelder momentene som går på nettsider og kampanjer så innrømmer DnB at de har ett forbedringspotensial når det gjelder nettsidene og opplyser om at de har satt i gang et prosjekt med å forbedre struktur og brukeropplevelse i samarbeid med American Express. DnB beklager også den dårlige håndteringen av den siste poengkampanjen og uttaler at det ble en smertefull erfaring som de skal ta med seg ved gjennomføringen av kommende kampanjer.

Posted in: Bonusprogrammer

En kommentar

  1. TubeMarco sier:

    Wow, this paragraph is pleasant, my younger sister is analyzing such things,
    sso I am going to convey her.

Skriv en kommentar