En eventuell oppheving av bonusforbudet vil drøye

Fornyings- og administrasjonsminister Rigmor Aasrud har siste ordet i en eventuell oppheving av bonusforbudet innenriks

Rigmor Aasrud (Foto: Johnny Syversen/FAK)

Vi har tidligere skrevet av Konkurransetilsynet har gitt en innstilling til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet om at forbundet mot opptjening av bonuspoeng innenriks bør oppheves på rutene mellom Oslo-Bergen, Oslo-Stavanger og Oslo-Trondheim. Saken ligger alstså nå hos departementet og i siste instans minister Rigmor Aasrud. I en uttalelse til Aftenposten sier komunikasjonssjefen for Fornyings- og administrasjonsdepartementet Frode Jacobsen at en endelig konklusjon ikke vil foreligge før til høsten.

Saken skal nemlig først gjennom en intern saksbehandling i departementet og så ut på høring. De relevante partene har normalt sett en frist på tre måneder for å gi sin tilbakemelding i form av en høringsuttalelse. Disse vurderes deretter av departementet før en endelig beslutning fattes.

Som tidligere nevnt har SAS uttalt at de ser frem mot å tilby sine kunder SAS Eurobonuspoeng på disse rutene innenriks og skulle gjerne sett at forbudet ble opphevet på alle ruter. Norwegian er på sin side mot en oppheving av forbudet. Kommunikasjonsdirektør i Norwegian Anne-Sissel Skånvik sier til Aftenposten at Norwegian vil ta opp konkurransen med SAS dersom forbudet heves men påpeker at dette ikke må bli slik at folk i nord føler de går glipp an fordel som folk i våre sørlige landsdel får. Hun påpeker at forbudet bidrar til å sikre at vår nordlige landsdel beholder et godt flytilbud til gunstige priser.

Posted in: Bonusprogrammer

Skriv en kommentar