Enda en fordel for de som når Eurobonus Diamant-status

Eurobonus diamond

Nylig ble det offisielt bekreftet at SAS vil lansere Eurobonus 2.0 fra 1. april. Samtidig bekreftet SAS mange av de fordelene som det har blitt spekulert i at ville komme, blant annet et helt nytt statusnivå kalt Eurobonus Diamond (Eurobonus Diamant). De bekreftene fordelene for det nye statusnivået var større tilgjenglighet på bonusreiser, evigvarende bonuspoeng samt mulighet til å gi bort et Eurobonus gullkort til en annen person.

Nå er det også klart at dersom man når Eurobonus Diamant (gjennom 100 000 basispoeng eller 100 enkeltreiser), men deretter ikke klarer å rekvalifisere seg til denne statusen så vil man få Eurobonus gullstatus i neste periode uavhengig av om man har kvalifisert seg til gullstatus eller ikke. Dette referes ofte til som såkalt “soft landing” (myk landing). Satt på spissen vil dette si at dersom man når diamantstatus i kvalifiseringsperiode 1 men ikke flyr noe som helst under kvalifiseringsperiode 2 så vil man fortsatt få utdelt Eurobonus Gull med de fordeler dette innebærer.

Posted in: Bonusprogrammer

Skriv en kommentar