EU mykner opp regelverket for mobilbruk på fly

mobiltelefon på fly

EU-kommisjonen har i dag bekreftet at flyselskap basert i EU kan begynne å tillate bruk av mobiltelefoner ombord på fly som befinner seg over 3 000 meters høyde (ca 10 000 fot). Elektroniske enheter skal også kunne brukes ved take-off og landing men da kun i flymodus. Sånn reglene er i dag må elektroniske enheter som mobiltelefoner, nettbrett osv være helt skrudd av ved take-off og landing samt være i flymodus under resten av turen.

Innstillingene til EU-kommisjonen kommer i kjølvannet av at EU’s luftfartstilsyn EASAs (European Aviation Safety Authority’s) i november godkjente bruken av elektroniske enheter under alle faser av en flytur ettersom tidligere frykt for at signalene skal forstyrre flyets systemer er ubegrunnede. Også tilsvarende myndigheter i USA (FAA) har gitt godkjennelse til at passasjerene skal kunne bruke elektroniske enheter ombord under hele turen.

EU-kommisjonen legger dog vekt på at beslutningen på ingen måte gir flypassasjerer en automatisk rett til å bruke sine telefoner ombord på flyene men at det er opp til flyselskapene å bestemme sine retningslinjer rundt mobilbruken. Flyselskapene kan velge hvorvidt de vil installere 3G eller 4G nettverk ombord på flyene som kan åpne for telefonsamtaler, mobilt databruk og SMS. Slike tjenester vil da bli omfattet av internasjonale priser og ikke komme under EUs regelverk med prisbegrensninger på telebruk da luften regnes som et tredje land selv om flyet befinner seg i EUs luftfartsrom.

Pressekontakt Tormod Sandstø i SAS sier til E24 at SAS vil følge opp dette og lover mer fleksible regler for mobilbruk også ombord i SAS sine fly men at endringene neppe vil komme med en gang da selskapet må foreta en sikkerhetsmessig vurdering i forhold til hvordan de skal legge opp sine retningslinjer. Spesielt vil det være aktuelt å ta forbehold i forhold til sikkerhetsinstruksjonene. Også Norwegian ser positivt på EUs beslutning.

EU-kommisjonen har i dag også hintet til at restriksjonene knyttet til å ta med flytende væske gjennom sikkerhetskontrollene er under vurdering og at det muligens vil komme en oppmykning av regelverket rundt dette i februar 2014.

Posted in: Flynytt

Skriv en kommentar