EU-parlamentet vil styrke passasjerrettighetene ytterligere

Bilde: Ralf Roletschek

Bilde: Ralf Roletschek

EU-parlamentet har vedtatt justeringer til EU-regulativ 261 vedrørende flypassasjerers rettigheter. Noe går i favør av flyselskapene men de fleste av de foreslåtte endringene styrker flypassasjerenes forbrukervern.

Flyselskapene har lobbiert for en begrensning i antall dager som selskapene er forpliktet til å innlosjere passerene pån hotell i tilfeller med ekstraordinære hendelser. Dette ble satt på spissen under askekrisen i 2010. Nå foreslår EU-parlamentet en begrensning på 5 netter på hotell ved slike ekstraordinære hendelser som er utenfor flyselskapenes kontroll (force majore).

Men de fleste av de foreslåtte regelendringene kommer altså passasjerene til gode. Parlamentet er lite fornøyed med at kun 2 prosent av flypassasjerer som klager over forsinkelser og kanselleringer får erstatning. Flyselskapene manøvrerer seg nemlig ut av erstaningsansvaret ved å henvise til at forsinkelsene/kanselleringene har oppstått som følge av hendelser utenfor selskapets kontroll. I slike tilfeller tilsier nemlig det nåværende regelverket at flyselskpene må tilby hotell/mat til passasjerene men ikke økonomisk kompansasjon. Dette er noe også Norwegian har fått kritikk for av det norske forbrukerrådet i forbindelse med alle forsinkelsene som selskapet har hatt på sine nye langdistanseruter.

For å få bukt med denne situasjonen foreslår EU-parlamentet en ny regel som tilsier at flyselskapene må gi en full skriftlig forklaring dersom de påberoper seg “ekstraordinære omstendigheter” som ikke gir rett til økonomisk kompensasjon. EU-parlamentet ønsker videre å sette opp en liste over hva som faktisk kan anses som “ekstraordinære omstendigheter”. Videre vil man innføre en regel om at flyselskap som ikke svarer på en klage innen to måneder anses som å ha akseptert klagen. Det foreslås også at et flyselskap som opplever en forsinkelse vil være forpliktet til innen 30 minutter å stille med en ansatt som informerer passasjerene om deres rettigheter og gjeldene klageprosedyrer.

Det foreslås også visse endringer knyttet til passasjerenes rett til å ikke bruke billetter. I dag kan flyselskapene nekte passasjerer som har kjøpt en tur/retur billett boarding dersom passasjerene aldri benyttet seg av billetten den ene veien. Dette foreslås det nå at flyselskapene ikke skal ha rett til å gjøre.

Samtidig vil man gi passasjerene rettigheter slik det fungerer i USA ved forsinkelser på rullebanen (altså etter at flyet er boardet og klar til take-off). Det foreslås her at passasjerer vil ha rett på å forlate flyet dersom flyet står på rullebanen i mer en to timer. Etter tre timers forsinkelse på rullebanen vil passasjerene har rett på refundering av billetten, en ombooking tilbale til deres opprinnelige destinasjon eller re-routing.

Selv om EU-parlamentet nå har foreslått disse endringene må de fortsatt videre gjennom den politiske prosessen i EU. Det vil skje når EUs Ministerråd skal behandle saken i juni 2014. Rådet bestående av samferdselsministerene i EUs medlemsstater kan da velge å akseptere EU-parlamentets lovforslag eller komme med sitt eget reviderte forslag.

 

Posted in: Flynytt

Skriv en kommentar