Flyaksjer med sterk oppgang


Tall fra den internasjonale luftfartsorganisasjonen IATA viser at europeiske flyaksjer har steget med 55% i løpet av det siste året mens intjeningen er opp 36 %. Europa er med det den regionen av verden hvor flyaksjer har steget mest det siste året melder Check-in. Mye av veksten i aksjekursene er dervet av den forbedrede inntjeningen.
 
Her hjemme har Norwegians aksjekurs hatt en formidabel utvikling med en kursstignng på 163 prosent i løpet av det siste året. SAS sin aksjekurs har på sin side hatt en langt mer moderat utvikling med en kursvekst på 9,1 prosent.
 
IATA peker på europeiske flyselskapers økte fokus på kostnadskutt som den viktigste faktoren for forbedret inntjening. Fokuset på kostnadskutt og konsolideringer blant flyselsapene er ventet å fortsette utover i 2013. Dette er også nødvendig for å kompansere for stadig høyere drivstoffkostnader. Prisen på flybrennstoff har ligget mellom 110 og 140 dollar fatet de siste 23 måneder, et prisleie som også er forventet å holde seg den nærmeste fremtid.

Posted in: Flynytt

Skriv en kommentar