Flygelederne i mekling på lørdag

Mulig streik blant flygeldere fra mandag

Bilde: Lt. William Clinton, USS Kitty Hawk Public Affairs Officer/Wikipedia CC

Etter at det ble brudd i forhandlingene mellom Norsk Flygelederforening og og arbeidsgiverorganisasjonen Spekter så har partene ventet på mekling. Meklingen vil starte på lørdag og partene vil da ha to dager å komme til enighet på. Dersom partene ikke kommer til enighet i løpet av denne tiden vil varsler NFF at det vil bli streik fra og med mandag morgen. Dette kan gi full stans i flytrafikken fra første stund men hvilke flyplasser som eventuelt rammes er enda ikke offentliggjort.
 
NFF påpeker i en pressemeldig at det ikke er lønn som er hovedårsaken til at forhandlingene med Spekter endte i brudd men “uenighet om den sosiale profilen”. NFF oppfatter at det drives rovdrift på flygeledere ved enkelte flyplasser, spesielt hva angår arbeidstid, arbeidsbelastning og underbemanning. NFF peker videre på en svært sårbar bemanningssituasjon nå i sommerperioden som ikke har oppstått som følge av “sykdom blant flygeledere” men først og fremst fordi man generelt er underbemannet, ferieavikling, lovbestemte permisjoner som gjør at passasjerer, flygeldere og flyselskaper kan få det vanskelig i sommer. NFF hadde videre oppfordret Avinor til å gå ut med denne informasjonen om den sårbare bemanningsistuasjonen til publikum i form av en pressemelding for å øke innsikten i årsaksene til stadige flyforsinkelser og de utfordringer som norske flygeldere står ovenfor. Dette ønsket har Avinor derimot ikke etterkommet.
 
Til slutt påpeker NFF at norske flygeldere ikke er mer syke enn det som er normalt blant norske selv om Spekter har forsøkt å gi dette inntrykket gjennom media. I mai var sykefraværet blant flygelderne 4% mot et landsgjennomsnitt på 7%. Norske flygeldere har også en overtidsmengde som tilsvarer 4-8 uker overtid per år og den utstrakte bruken av overtid har ført til Avinor på enkelte flyplasser har måttet søke om dispensasjon fra Arbeidsmiljølovens grense for 200 timer overtid per år, noe som kan sies å være en bekymringsverdig utvikling.

Posted in: Flynytt

Skriv en kommentar