Flygelderne mekler fortsatt men det kan bli mye forsinkelser i sommer uavhengig av streik

Flygelederne er underbemannet


Meklingen mellom flygelederne i NFF og arbeidsgiverforeningen Spekter pågår nå for fullt. Anne-Kari Bratten som forhandler på vegne av Avinor sier til NTB at det har vært stor avstand mellom partene men at man tar sikte på å komme i mål innen fristen utløper ved midnatt.
 
Dersom partene ikke skulle komme til enighet vil to flygeldere bli tatt ut i streik fra Gardermoen fra mandag av (og to fra Røyken). Normal bemanning i kontrolltårnet på Gardermoen er 7 flygeledere. Dette kan gi forsinkelser i trafikken på Gardermoen i opptil 2 timer i de travleste periodene mens trafikken i andre perioder kan gå som normalt. Det er videre varselt at streiken vil bli trappet ytteligere opp til onsdag dersom partene fortsatt ikke har nådd en løsning og det vil da bli tatt ut 6 flygeledere til fordelt på Gardermoen, Sola og Røyken.
 
Selv om konflikten mellom Spekter og NFF ikke skulle ende i streik kan det likevel bli en del forsinkelser i flytrafikken på Østlandet. Avinors egne vaktlister viser at et stort antall vakter er ubemannet. Den generelt lave flygelderbemanningen er noe som NFF selv har satt fokus på i forbindelse med lønnsoppgjøret.
 
Kommunikasjonsdirektør Ove Narvesen i Avinor bekrefter til VG at det eksisterer en generell underbemanning, man har satt inn tiltak man han tror ikke at Avinor vil få balansert bemanningsistuasjonen før om 1-2 år. Det har også kommet signaler fra Avinor om at trafikken i sommer så langt har vært større enn antatt. Angående de ubesatte flygeledervaktene i sommer sier Narvesen at det jobbes med å dekke inn disse. På Røyken (som er nervesenteret for styringen av luftrommet på østlandet) har bruken av overtid blant flygelderene gått så langt at man har måttet søke dispansasjon for taket i arbeidsmiljøloven på 200 overtidstimer per år.
 
Svaret på hvorfor man nå står i en slik situasjon er noe ulikt. I henhold til Narvesen i Avinor så sier han til VG at man har forsøkt å rekruttere så mye som mulig og at situasjonen nå er bedre enn på mange år. Ser man på antall ubesatte vakter i sommer og hva som har kommet frem av bruk av overtid kan det sås sterk tvil om at dette bildet representerer virkeligheten. Robert Gjønnes i Flygelederforeningen påpekte at man hadde et par år da rekruteringen stoppet. Dette var da man kuttet ut lønn under utdanning for de som ville bli flygeldere. Gjønnes mener at det er dette man nå ser effektene av. Man har nå gjeninsatt lønn under utdanning for de som vil bli flygeldere men man sliter fortsatt en del med rekrutteringen til denne krevende utdanningen. I år hadde man for eksempel 300 papirkvalifiserte søkere, noe som er i underkant til å fylle de 24-36 skoleplassene man har årlig. Dette fordi mange som søker og er papirkvalifisert ikke kommer gjennom de krevende opptakstestene.

Posted in: Flyplasser

Skriv en kommentar