Flygelederne brøt lønnsforhandlingene, kan bli ny streik

Fare for streik blant flyvelederne

Bilde: gizmosforgeeks/flickr

Tidligere denne måneden var som kjent vekterne i sikkerhetskontrollen på mange av landets flyplasser ute i streik, noe som førte til tildels lange køer for passasjerer som skulle gjennom sikkerhetssjekken. Striden ble løst ved tvungen lønnsnemd etter at det ble kjent at Flesland og Værnes hadde måttet stengedersom streiken fortsatte og ble trappet opp ytteligere.
 
Nå kan streiken ramme flyplassene på nytt. Det ble like før helgen brudd mellom Spekter og Norsk Flygelederforening. Det vil derfor nå bli megling mellom partene. Normalt sett tar det rundt to uker før man kommer i gang med denne meglingen i henhold til kommunikasjonsdirektør Gunnar Larsen i arbeidsgiverforeningen Spekter.
 
Bakgrunnen for bruddet er i hovedsak lønnsspørsmålet. Flygelederne ble forespeilet den samme lønnsrammen som de øvrige LO-organiserte i Avinor ble tilbudt og godtok, noe de ikke ville akseptere.
 
Han opplyser at årsaken til bruddet særlig gikk på lønn. Flygelederne sa nei til et tilbud som hadde en ramme som tilsvarer hva de LO-organiserte i Avinor har godtatt. Dersom ikke partene blir enige gjennom megling kan flygeledere bli tatt ut i streik, noe som naturligvis vil ramme flytrafikken i sterk grad. Det kan få ekstra store konsekvenser ettersom meklingen vil foregå midt under fellesferieavviklingen.

Posted in: Flyplasser

Skriv en kommentar