Flygelederne meklet gjennom natten og unngikk streik

Flygelderne oppnådde enighet med Spekter i lønnsforhandlingene

Bilde: Gaute Bruvik/Avinor

Alle flytrafikk har i dag forløpet som normalt på Gardermoen etter at Norsk Flygelderforening og arbeidsgiverorganisasjonen Spekter kom til enighet på overtid i meklingen rundt lønn og arbeidsvilkår rundt klokken fire natt til mandag.
 

Forhandlingsleder i Spekter Anne-Kari Bratten sier til Aftenposten at hun var tilfreds med at partene oppnådde en løsning og at man unngikk en konflikt som ville rammet flyselskapende og passasjerer hardt. De økonomiske rammebetingelse er i tråd med lønnsutviklingen i samfunnet ellers og i tillegg har NFF forhandlet frem bestemmelser som vil fremme deres arbeidsvilkår. Robert Gjønnes i Flygelederforeningen påpeker på sin side at det har vært tøffe forhandlinger. Han beklager at NFF ikke oppnådde alle sosiale og velferdsvarianter som fagforeningen ville ha gjenomslag men påpeker samtidig at man har oppnådd en del elementer som var viktige å få på plass.
 

Det at man har unngått streik blant flygelderene sikrer derimot ikke at trafikken vil flyte som normalt i sommer på grunn av generell underbemanning blant flygeldere.

Posted in: Flynytt

Skriv en kommentar