Flyselskapene vil ha nytt regelverk for å håndtere “vanskelige passasjerer”

nytt regelverk mot utagerende passasjerer på fly

Et voldelig angrep på en flyvertinne i Kina. En amerikansk mann som åpenlyst avnøt pronografisk materiale på sin bærbare datamaskin. En russisk kvinne som drakk flytende såpe når hun ble nektet mer alkoholdservering. Dette er kun noen få eksempler på hendelser som er rapportert ombord på fly i år.

International Air Transport Association (IATA) har sagt at de vil bruke en konferanse i Montreal i mars neste år til å prøve å oppnå en felles avtale som gir kaptein og kabinbesetningen ombord på fly rett til å utøve alle tilgjengelige midler fot å holde bråkmakere ombord i sjakk. Initativet kommer som et svar på det flyselskapene mener er en en økende trend med utagerende oppførsel ombord på fly.

Tim Colehan fra IATA uttaler til Reuters at slike episoder er et problem som kabinbestning rundt omkring i verden står ovenfor hver dag. Siden man startet å loggføre slike episoder systematisk i 2007 har over 15 000 av dem blitt rapportert inn til IATA. Cohen mener også at mørketallene er høye.

Problemet består i at internasjonal lov ikke har holdt følge med den globale flyindustrien. Personer som begår forseelser ombord må ofte slippes fri etter at de anholdes ved landing fordi politimyndigheter ofte ikke har jurisdiksjon som følge av at hendelsen har skjedd i internasjonalt luftrom. Cohen mener også at konvensjonen som skal gjelde i slike tilfeller, Tokyo-konvensjonen fra 1963, er tvetyding og gjør kaptein og kabinbesetning usikre på hvordan de skal svare på utagerende oppførsel. Spesielt fryktes ofte søksmål i ettertid. Konvensjonen var egentlig ment å fungere som regelverk for hvordan man håndterer kapringer ombord på fly og er således heller ikke det mest egnede regelverk for å håndtere slike passasjerhendelser som man nå ser mer og mer av.

IATA vil derfor at medlemslandene skal bli enig om en ny konvensjon som klart og tydelig skal si at flykapteinen omvord kan gjøre det han føler er nødvendig for å ivareta sikkerheten ombord når han står ovenfor en passasjer som er utagerende.

 

Posted in: Flynytt

Skriv en kommentar