Forbudet mot bonuspoeng på innenriksruter opprettholdes

Tidligere i år kom Konkuransetilsynet med en anbefaling om at forbudet mot bonusopptjening på norske innenriksruter blir opphevet på flyrutene mellom Oslo Gardermoen og byene Bergen, Trondheim og Stavanger. Regjerningen melder imidlertid i dag at det ikke vil følge opp denne anbefalingen og velger å opprettholde et totalforbud.
 
Etter at Konkurransetilsynet hadde utarbeidet sin rapport havnet saken hos fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet for endelig beslutning. Minister Rigmor Aasrud uttaler til VG at hensynet til distriktene var avgjørende i beslutningen. Hun sier at bonusopptjening vil kunne svekke rutenettet på ruter med et begrenset trafikkgrunnlag.
 
Bonusforbudet kan imidlertid bli angrepet av EU ettersom EFTAs overvåkningsorgan ESA har varslet at de mener det norske bonusforbudet er i strid med EØS-avtalen. Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet har på sin side imøtegått dette synspunktet og argumentert for at forbudet ikke bryter med EØS-reglene. Saken ligger nå tilbake hos ESA som skal vurdere om de vil gå videre med saken eller om de tar departementets uttalelse til etterretning.
 
SAS har lenge vært en stor forkjemper for at bonusforbudet skal oppheves og er skuffet over regjeringens beslutning. Konserndirektør for salg og marked i SAS, Eivind Roald, uttaler til Aftenposten “konkurranseregler skal beskytte konkurransen og ikke konkurrenter” og påpeker videre at Norwegian er dominerende aktør på flere innenriksruter i Norge og således ikke trenger ekstra beskyttelse i form av et bonusforbud. Norwegian på sin side er fornøyde med beslutningen og mener forbudet bidrar til å sikre grunnlaget for god konkurranse også i fremtiden.

Posted in: Flynytt

Skriv en kommentar