Hvorfor må fly gjennomgå de-icing (avfrostning)?

de-icing

De fleste av oss har sikkert opplevd forsinkelser når vi skal ut å fly i vintersesongen som følge av at flyet må gjennomgå såkalt de-icing, det vil si fjerning av frostlag på vingene. Hvis det danner seg frost på vingene kan dette nemlig forstyrre luftgjennomstrømningen og påvirke flyets løftekraft. Av sikkerhetsmessige årsaker må altså frostdannelsen fjernes fra vingene før flyet tar av.

Å foreta en visuell sjekk for frost på vingene samt den horisontale delen av halen er rutine under pre-flyvningssjekken som alle piloter gjennomfører før take-off. Hvis det hersker tvil rundt rundt hvorvidt det har dannet seg frost ber piloten om en fysisk sjekk. Er det frost i lufta er sjansen stor for at man vil måtte gjenomføre de-icing men det hele avhenger av hva slags frost som ligger der og om frosten har blitt dannet mens flyet har stått på bakken eller om flyet akkuratt har landet.

De-icingen foregår ved at man sprayer vingene med en varm blanding av vann og glycol. Blandingen løser opp eventuelle frostdannelser og motvirker at det dannes nye frostlag. Dersom det er snø i tillegg til frost så blir det brukt en tykkere glycosebasert blanding som holder seg lengre på vingene. Hva så med eventuell snø eller frost på toppen av flyet?. Dette blir ikke liggende men smelter ettersom flykroppen er oppvarmet på innsiden. Mne dersom det er snakk om et meget tungt snøfall så kan det hende at det beordres de-icing av hele flyet.

Under de-icingprosessen så har pilotene en dialog med bakkemannskapet for på best mulig måte kalkulere tiden de har på seg for å ta av med flyet før de-icing effekten forsvinner og prossessen må gjennomgås på nytt. Denne tiden avhenger av væreforholdene hvor faktorer som tempratur og snøfall spiller inn.

Hva så med oppe i luften hvor flyet befinner seg i langt kaldere tempraturer enn det er nede på bakken?. Selv om det er langt kaldere vil flyets hastighet forhindre frostdannelser på vingene. Vingen er også designet på en måte som bidrar til å forhindre dette når flyet er i luften.

 

Posted in: Flynytt

Skriv en kommentar