København Lufthavn Kastrup med store vekstplaner

Bilde: CPH.dk

Bilde: CPH.dk

Nylig presenterte København Lufthavn Kastrup sine fremtidsvisjoner og vekstplaner under tittelen “Expanding CPH”. Flyplassen er i dag Skandinavias sentrum for langdistansestrafikk og de nye fremtidsplanene skal bidra til å sikre Kastrups posisjon som en av de viktigste trafikkknytepunkter i Europa.

Utviklingsplanene for å oppnå målet om å ta imot 40 millioner passasjerer i 2030 (opp fra ca 24 millioner i dag) er som følger:

  • Utvide B-piren med nye gater og flere holdingplasser for medium store fly som flyr på ruter til Skandinavia og Europa.
  • Utvide C-piren til å takle flere langdistansefly. Spesielt ser flyplassen for seg en vekst i antall langdistanseruter til Sør-Øst Asia og Sør-Amerika.
  • Mer plass til lavprisselskap. Denne trafikken er i kraftig vekst og Kastrup ser for seg å bygge en ny terminal som skal rettes inn mot lavprisselskapene.
  • Flere muligheter for næringslivet. Det foreligger planer om bedre tilrettelegging for relevante bedrifter som vil drive næringsvirksomhet i umiddelbar nærhet til flyplassen. Det planlegges også et nytt flyplasshotell.
  • Terminaler som flyter sammen. Det planlegges en ny terminalstruktur som skal legge til rette for en bedre separasjon mellom ankommende passasjerer og avgangspassasjerer. Dette er ment å skulle gi passasjerer som ankommer flyplassen en bedre opplevelse samtidig som det sikrer en mer effektiv og intuitiv flyt av passasjerer som skal reise fra Kastrup.
  • Ny ankomstopplevelse. Ankomstområdet på Kastrup skal endres for å gi plass til større bagasjebånd og redesignes slik at det slippes inn mer naturlig lys i dette området av flyplassen.
  • Ny togstasjon for høyhastighetstog og flere parkeringsplasser. Denne togstasjonen som vil legge til rette for høyhastighetstog mellom Oslo og Hamburg vil spille en viktig rolle i målet om å nå 40 millioner passasjerer i 2030.
  • Redesign av shoppingområdene. De såkalte “retail” områdene skal redesignes med den hensikt å skape mer åpne og luftige områder med mye naturlig lys.

“Expanding CPH” markerer også skille i hvor Kastrup henter sin inspirasjon fra og hvilke flyplasser den måler seg opp imot. Der man tidligere så innover i Skandinavia mot Arlanda Stocholm og Oslo Lufthavn Gardermoen er det nå i større grad middels store knutepunksflyplasser som Schipol Amsterdam, Zürich Lufthavn og Wien Internasjonale Lufthavn som er foregangsmodeller for den danske flyplassen. Dette som følge av at mesteparten av Kastrups trafikk er utenrikstrafikk (90 prosent). Til sammenligning utgjør innenrikstrafikken halvparten av trafikken til Arlanda og Oslo Lufthavn.

Posted in: Flyplasser

Skriv en kommentar