Konkurransetilsynet går inn for å oppheve bonusforbudet på visse innenriksruter

Konkurransetilsynet vil oppheve bonsuforbudet på visse innenriksruter

Christine B. Meyer (foto: Marit Hommedal/Konkurransetilsynet)

Vi har tidligere nevnt at Konkurransetilsynet skulle vurdere det gjeldende forbudet mot bonusopptjening på innenriksruter. Konkurransetilsynet har nå sendt en innstilling til depertementet med anbefaling om å oppheve forbudet mot bonusopptjening på visse ruter innenriks, nærmere bestemt rutene mellom Oslo-Bergen, Oslo-Stavanger og Oslo-Trondheim. Det er imidlertid Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet som tar den endelige beslutningen.

Direktør for Konkurransetilsynet Christine Meyer sier i følge Aftenposten at årsaken til at tilsynet nå velger å lette på forbudet er at  konkurransen på rutene mellom Oslo og Bergen, Trondheim og Stavanger nå er såpass sterk at bonusforbudet nå kan heves.

Avdelinsdirektør i Konkurransetilsynet Jostein Skaar legger samtidig til at de nevnte rutene har over en million passasjerer per år og dersom andre ruter innenriks skulle få tilsvarende trafikktall så vil det kunne bli aktuelt å heve forbudet også for disse. Direktør Meyer påpeker på sin side at grunnen til at man ikke hever bonusforbudet for hele landet er at man da frykter at en av aktørene skal trekke seg ut på noen av de mindre rutene. Derfor velges denne hybridløsningen.

Tilsynet forventer likevel at prisene vil øke som følge av at bonusforbudet innenriks nå delvis heves. Tilsynet mener at deres innstilling er riktig på tross av dette fordi det alltid vil være en avveining mellom å sikre konkurranse versus det å ikke overregulere et marked.

SAS sier i en pressemelding at selskapet ser frem til å tilby de fleste norske innenriksflypassasjerer de samme fordeler som alle andre SAS passasjerer har. Per Møller Jensen, Marketingdirektør og ansvarlig for Eurobonus i SAS er samtidig overrasket over at reisende fra distriktene ikke får samme mulighet.

SAS har vært av oppfatning av at det ikke har vært grunnlag for forbud mot bonusordninger i dagens flymarked i Norge og påpeker at konkurransesituasjonen på innenriksruter er vesentlig forandret siden forbudet ble innført i 2002. Møller Jensen sier videre at han ser det som helt naturlig, at alle SAS sine norske innenrikskunder også får adgang til de fordeler som EuroBonus programmet tilbyr.

Posted in: Bonusprogrammer

Skriv en kommentar