Kritisk søkelys på flysikkerheten hos Turkish Airlines

Turkish Airlines bryter sikkerhetsrutinene ofte i følge egne piloter

Bilde: Turkish Airlines

Turkish Airlines  fikk nylig skryt for flymaten de serverer om bord etter å ha vunnet en smakstest foretatt av Scyscanner. Selskapet har videre konkurransedyktige priser, en moderne flyflåte og så god service at selskapet ble kåret til beste flyselskap i Europa av Skytrax tidligere i år. Selskapet opererer med direkterute fra Oslo Lufthavn Gardermoen til Istanbul og er også med i Star Alliance og frakter derfor et stort antall nordmenn hvert år.

Nå viser en granskende artikkel av danske Politiken.dk at ikke alt er like rosenrødt som man umiddelbart kan få inntrykk av. Artikkelen avdekker flere brudd på sikkerhetsforskriftene og kritikkverdige forhold i selskapet. Avisen har intervjuet 13 ulike piloter i selskapet uavhengig av hverandre og pilotene beskriver en virkelighet preget av rutinemessige brudd på sikkhertsforskriftene og pilotene gir uttrykk for at det kun vil være et tidsspørsmål før det skjer en ny ulikke som den som intraff i Amsterdam for tre år siden da et av Turkish Airlines sine fly styrtet like før landing og ni personer omkom.

Av intervjuene fremkommer det at mange av pilotene til Turkish Airlines er så dårlige i engelsk at det fører til alvorlige mangler i kommunikasjonen med flykontrollen, noe som fører til alvorlige feil som for eksempel at man flyr i for lav høyde. Videre er visstnok mange av pilotene så dårlig trent at de ikke kan lese flyinstrumentene i tilstrekkelig grad når autopiloten er avslått.

En av pilotene forteller videre om at en pilot han skulle fly med ikke kunne lese flykortet riktig fordi det stod på engelsk. Piloten tastet derfor inn feil tall for høyde og retning. Han fikk til slutt stoppet sin kollega men det tok han 20 minutter å overbevise kollegaen om at det han gjorde faktisk var feil. Dersom feilen ikke hadde blitt rettet kunne fått et katastrofalt utfall. Pilotene forteller at alt ser bra ut på overflaten og at det finnes gode regler og prosedyrer for alt men at de ikke følges eller tas lett på.

EUs internasjonele luftsikkerhetsbyrå EASA sier til Politiken at de ikke kjenner til at det skulle være noen spesielle problemer knyttet til sikkerheten hos Turkish Airlines. EASA uttaler at selskapet er et av de selskaper som har vært gjenstand for flest sikkerhetsinspeksjoner i Europa og at resultatene av disse ikke indikerer spesielle sikkerhetsbekymringer.

Interne selskapsdokumenter som Politiken har fått tilgang på viser derimot noe ganske annet og bekrefter den virkeligheten som de intervjuede piloter beskriver. Notatene viser at piloter fra selskapet har begått en lang rekke alvorlige feil i ulike europeiske land. Blant annet står det i et internet selskapsnotat at “Sammenlignet med andre selskaper som benytter seg av det europeiske luftrom er vi dessverre ikke hvor vi burde, eller ønsker å være” og pekte på observasjoner som viste et dramatisk stigning i tilfeller hvor prosedyrer gitt av flykontrollen ikke ble etterkommet og hvor høyderestriksjoner ikke ble fulgt.

De pilotene som nå går ut mot sitt eget selskap (riktignok anonymt i frykt for å miste jobben) sier at de gjør dette fordi passasjerene ikke har noen mulighet for å gardere seg mot de piloter som etter de intervjuede pilotenes mening ikke burde sitte bak spakene på et fly. De dårlige pilotene risikerer man å treffe på alle av Turkish Airlines sine flyruter inkludert de som går fra Skandinavia.

Når forskjellige kilder som intervjuer med både nåværende og tidligere piloter samt interne selskapsdokumenter beskriver problemer med systematiske brudd på sikkerhetsrutiner er dette en svært alvorlig sak. Selskapet har ikke svart på kritikken så langt.

Posted in: Flynytt