Lei av dokø på Gardermoen?. Her er vårt “hemmelige” tips

Bilde: illustrasjonsfoto


De fleste som har reist fra Gardermoen, og da spesielt utenlands, har opplevd lange køer for kunne gjøre sitt fornødene på toalettet. Kjell-Arne Sakshaug, avdelingssjef flyplassutvikling ved OSL, innrømmer til Teknisk Ukebland at dette er et problem som flyplassen sliter med. Gardermoen ble rett og slett underdimensjonert når det gjelder toaletter til fordel for salg og bevertningsområder.
 

Sakshaug lover imidlertid at man skal rette opp dette når Gardermoen nå utbygges. Nye Gardermoen skal etter planen stå ferdig i 2017. Det er Narud Stokke Wiig arkitekter & planleggere som har tegnet både den nåværende terminalen så vel som den som er under utbygging. Også de lover til TU at toalettkapasiteten skal bli bedre. Mye av problemet i dag ligger i at toalettene som ligger ved pirene på utland er veldig små og det dannes da kontinuerlige køer. Etter utbyggingen av Gardermoen skal imidlertid toalettkapasiteten etter planen økes med 80 prosent mens passasjerveksten forventes å øke på rundt 30 prosent fra dagens nivå.
 

Sivilarkitekt og seniorrådgiver Anders Kirkhus ved Sintef Byggforsk sier til TU at hovedproblemet i dag ikke nødvendigvis er for lite toaletter med plasseringen av dem. Som nevnt er det toalettene ved pirene hvor det danner seg køer. Det er imidlertid andre toaletter som er i betydelig mindre bruk. Det beste eksempelet er toalettene som befinner seg i kjelleren under ankomsthallen. Disse toalettene ligger altså i kjelleren, en trapp ned der hvor man også kan gå opp til 2. etg hvor loungene ligger, ved siden av delikatessebutikken og tvers over utgangen til tax-free butikken.
 

På disse toalettene er det stort sett aldri kø så dette er et bra tips til folk som er lei av dokø på Gardermoen.

Posted in: Flyplasser

Skriv en kommentar