Norwegian benekter larver i flymaten

norwegian flymat

Påstander basert på anonyme kilder i svenske Aftonbladet sier at kabinbesetningen opplever problemer med cateringen ombord. Det skal ved flere tilfeller være oppdaget larver og mugg i flymaten som har blitt lastet ombord på Norwegians fly. Den anonyme kabinsjefen “Anna” sier til den svenske avisen at det skal være i kyllingretten og tapasretten at dette har forekommet. Det påpekes at Norwegian skal ha en ny policy som tilsier et holdbarhet på flymaten på 180 dager og at mat som er ubrukt lastet om til nye flyvninger, og at dette skal være noe av kilden til problemene. Den anonyme kilden sier videre at det skal ha gått ut varsler om problemene til ledelsen uten at noe er gjort.

Til NRK sier imidlertid kommunikasjonsdirektør i Norwegian Norge Anne-Sissel Skånvik at denne historien er uten troverdighet. Hun benekter at det har gått noen varsler internt om cateringen ombord på Norwegian sine fly. Det påpekes også at Norwegian får sin flymat levert fra et stort internasjonalt selskap som også fungerer som leverandør for andre flyselskaper. Skånvik tror at det kan være andre motiver bak de anonyme påstandene men utdyper ikke dette. Sannsynligvis sikter hun til nyheten om at Norwegian sparket sine siste faste ansatte i sitt svenske datterselskap for så å ansatte de samme personene gjennom et bemanningsselskap. Norwegians kommunikasjonsdirektør imøtegår også påstanden om at Norwegian opererer med en holdbarhet på 180 dager på sin flymat. Hun sier at mat som ikke blir servert på en flyvning kastes og blir registrert som svinn samt at det er ulik holdbarhetsdato avhengig av hva slags mat det dreier seg om.

Også andre anonyme kilder på det svenske nettstedet Businessclass.se hevder at det har blitt varslet internt i Norwegian om dårlig flymat ombord på Norwegian. Det hevdes her at forholdene skal ha blitt rapportert i ukesvis til Norwegians ledelse på Arlanda-basen under høsten 2013 og at problemene har oppstøtt i kjølvannet av at Norwegian byttet cateringleverandør.

Problemene kommer i tillegg til de stadige forsinkelsene som Norwegian nå opplever nærmest daglig med sine langdistansefly samt problemene som har oppstått i forhold til den amerikanske pilotforeningen som misliker Norwegians bruk av asiatisk arbeidskraft på sine ruter mellom Europa og USA.

Posted in: Norwegian

Skriv en kommentar