Norwegian med nye direkteruter til Spania

Norwegian med nye ruter til Las Palmas

Bilde: ahisgett/flickr


Norwegian har lansert mange nye direkteruter til Las Palmas på Grand Canaria fra hele 10 nordiske flyplasser. For nordmenn dreier det seg om fem nye direkteruter fra flyplassene i Ålesund, Evenes, Haugesund, Rygge og Tromsø. Dette blir ukentlige avganger og rutene starter opp i slutten av oktober/begynnelsen av novemeber. Rutene vil gjøre det enklere for personer som bor i distriktene å komme seg til Grand Canaria uten mellomlandinger.
 
Fra resten av Norden blir det tre nye direkteruter til Las Palmas fra henholdsvis Karlstad, Malmø og Umeå i Sverige, Billund i Danmark og Oulu i Finland.
 
Norwegian øker også frekvensen på sine Las Palmas ruter fra flyplassene Torp, Flesland, Værnes og Sola fra en til to ukentlige avganger samt fra 6 til 8 ukentlige avganger fra Oslo. Det er Norwegians nye Boeing 737-800 fly som skal frekventere de nye rutene.
 
Norwegian har også lansert nye ruter fra Moss Rygge til henholdsvis Malaga og Alicante. F.o.m 31 oktober vil Norwegian ha to ukentlige avganger til disse reisemålene. I tillegg ser Norwegian en så stor etterspørsel etter disse reisemålene vinterstid at selskapet øker frekvensen på flyvnigene til Malaga og Alicante i hele Norden. Fra Gardermoen vil fra høsten fly hele seks ganger i uken til disse destinasjonene.

Posted in: Norwegian

Skriv en kommentar