Norwegian-piloter med jobbnekt

Piloter i Norwegian vil ikke lenger stille opp på fritiden

Bilde: trendscout::/flickr

I følge TV2 så føler Norwegians piloter seg utnyttet av arbeidsgiveren som følge av at de “tvinges” til å jobbe på fritiden. Arbeidsavtalen har hatt en klausul som gjorde at Norwegian kunne kreve at pilotene stilte opp på fridager dersom dette var nødvendig mot en kompensasjon på opp mot 11 000 kr. Pilotene mener imidlertid at denne klausulen har blitt utnyttet i så stor grad at pilotene har blitt uforsvarlig slitne. Pilotene vil derfor i fremtiden takke nei til jobbing på fritiden.

Norwegians flysjef Thomas Hesthammer sier til Tv2 at han stiller seg uforstående til at Norwegians piloter velger å si fra seg det som må kunne betegnes som en økonomisk lukrativ ordning og har svart pilotene med at de kan bli holdt økonomisk ansvarlig for en eventuell arbeidsnekt. Dette har fra pilotenes side blitt oppfattet som en ren trussel og dermed tilspisset konflikten. Pilotene presiserer at det de forsøker å gjøre er å verne om sin egen fritid slik at de får overskudd til å gjøre en god jobb.

Posted in: Norwegian

Skriv en kommentar