Norwegian skylder på Boeing og deres underleverandører for Dreamlinertrøbbel

Norwegian med direkteruter til San Fransisco, Los Angeles og Orlando

Norwegian har hatt så mye trøbbel med sine langdistanseruter til USA og Thailand at strandede passasjerer har lansert uttrykket “Kjosfast” som betegnelse på de stadige forsinkelser som selskapet opplever. Det er til og med opprettet en egen facebookside hvor de “kjosfaste” kan dele sine erfaringer.

Kjos selv legger i en uttalelse til VG mye av skylden på vedlikeholdsavtalen som Norwegian har inngått med flyprodusenten Boeing. Vedlikeholdsavtalen som kalles “GoldCare” er en avtale som løper over 12 år hvor det tysk-nederlandske selskapet Nayak står ansvarlig for teknisk vedlikehold på Norwegians nye Dreamlimerfly. I artikkelen kommer det frem at det ikke er aktuelt for Norwegian å bryte kontrakten slik det ser ut i dag. Nayak er et selskap som har mest erfaring med fly som flyr kortere distanser samt mellomdistanse men Norwegian var visstnok klar over dette da avtalen ble inngått. Boeing selv påpeler imidlertid at Nayak samarbeider tett med Boeing regionale servicesenter i Europa samt med det operasjonelle kontrollsenteret for Dreamlinerfly. Det påpekes også at Boeing også har egne dedikerte ansatte som jobber direkte med Norwegian når hendelser inntreffer samt at det bedrives forebyggende arbeid for å hindre feil i fremtiden.

Uansett er det naturlig at vedlikeholdsavtalen var tema når Kjos igjen hadde “krisemøte” med Boeing i Washington i starten av denne uken. Et annet tema har ganske sikkert vært hvem som skal ta regningen for kostnadene som forsinkelsene har påført Norwegian. Dreamlinertrøbbelet skal nemlig ha kostet Norwegian hele 100 millioner i tredje kvartal av 2013. Aksjekursen har også stupt nesten 40 prosent siden siden toppen ble nådd sommeren 2013. Det som per dags dato er vanskeligere å kvantifisere er det omdømmetapet som Norwegian har lidd som følge av alle forsinkelsene. I følge en undersøkelse som InFact har gjort på oppdrag fra VG svarer kun 1 av 5 at de vil velge Norwegian på langdistanse mellom Oslo og New York mens hele 1 av 2 svarer at de ville valgt SAS. Det som taler til selskapets fordel dersom de igjen for orden på det operasjonelle er det at folk har en tendens til å glemme fort og hele 4 av 10 nordmenn svarer at pris er den viktigste faktoren i valg av flyselskap.

Kjos vil uansett ikke svare på hvem som vil stå hovedansvarlig for de økonomiske byrdene av problemene med Dreamlinerflyene men sier til NRK at det i samarbeid med Boeing er laget en tiltaksplan som også involverer andre leverandører enn det Norwegian har hatt frem til nå. På kritikken om at Norwegians ruteprogram er for tett i forhold til hvor mange fly selskapet har i drift svarer Kjos at han ikke er enig i dette. Han mener Dreamlinerflyene brukes slik det er ment å skulle brukes. På tross av disse uttalelsene til Kjos har problemene med flyene fått Norwegian til å bestemme seg for at de tre neste Dreamlinerflyene som leveres i løpet av 2014 først vil gå en måned som “reservefly” i Europa og således være tilgjengelig til å settes inn som back-up i langdistansetrafikken dersom det oppstår problemer.

Kjos sier videre at det er “forferdelig” at passasjerene har blitt rammet på denne måten og da spesielt i julen. Forbrukerrådet skriver imidlertid i en uttalelse at det blir for lettvint å skylde på produsenten i lengden og oppforderer alle rammede passasjerer til å første klage selskapet og be om standardkompensasjon etter gjeldene EU-regelverk. Dersom dette avvises med grunnlag i tekniske problemer med flyene oppfordrer de passasjerer til å klage selskapet inn for Transportklagenemda for fly. Forbrukerrådet er også misfornøyd med den informasjon som selskapet gir til passasjerer om de rettigheter de har og sier at de har en dialog gående med selskapet om bedring av dette

 

Posted in: Norwegian

Skriv en kommentar