Norwegians Bjørn Kjos på reiselivsmessen 2012

Bilde: Norwegian/facebook

Norwegiandirektør Bjørn Kjos holdt nylig et innlegg på Reiselivsmessen 2012 hvor han blant annet snakket om mulig gjeninnføring av bonuspoeng på innenriksreiser samt Norwegians planer om nye langdistanseruter.

Vi har tidligere omtalt at Konkurransetilsynet skal reevalure det norske bonusregime. Kjos er ikke begeistret for tanken om bonuspoeng innenriks da han mener at det vil føre til et høyere prisnivå. Han sier likevel i følge Dagbladet at Norwegian vil svare på konkurransen fra SAS dersom SAS får tillatelse fra Konkurransetilsynet til å gjeninnføre bonusordning på innenriksreiser.

Den opprinnelige årsaken til at Konkurransetilsynet la ned forbud var nettopp at de mente at ordningen ikke stimulerte til økt konkurranse. Dette bekreftes av Kjos som uttaler at Norwegian aldri hadde blitt etablert om SAS hadde fått lov til å fortsette med sitt bonusregime. Han sier videre at bonus- og lojalitetsprogrammer resulterer i nye utgifter som det til slutt er forbrukeren som ender opp med å betale for.

Vi har også tidligere omtalt Norwegians planer om å fly langdistanse. I 2013 skal etter planen de første rutene til New York og Bangkok komme i drift. Kjos selv mener at Norwegians nye Dreamliner 787 fly vil revolusjonere langdistanseflyvningene og trekker igjen frem deres lave forbruk av drivstoff. Dette skal komme forbrukeren til gode og Kjos indikerer nok engang priser ned i 2000 kroner tur/retur Oslo – New York. Billettsalget skal etter sigende starte på sensommeren. Kjos spår videre at andre aktuelle langdistanseruter på sikt kan være Rio de Janeiro.

Norwegiandirektøren mener videre at fremtidens trafikkvekst vil komme på asiatiske ruter og spår at det vil komme “horder av asiatere til Europa“. Kjos mener økningen av passasjerer fra Asia vil være fem ganger større enn økningen innenfor Europa og spår at Stockholm blir et trafikkknutepunktet for trafikken fra Asia mens Gardermoen blir knutepunkt for trafikken vestover. Kjos sin optimistiske holdning står i sterk kontrast til meldingen om at det asiatiske lavkostselskapet Air Asia X legger ned sine langdistanseruter til Europa.

 

Posted in: Norwegian

Skriv en kommentar