Nye forsinkelser i flytrafikken i helgen

Bilde: Gaute Bruvik/Avinor


 
På grunn av bemaninngssituasjonen i kontrolltårnet på Røyken ventes det forsinkelser i flytrafikken i helgen på Østlandet. Dette gjelder flyplassene på Oslo lufthavn, Gardermoen, Sandefjord lufthavn Torp og Moss lufthavn Rygge. Forsinkelsene i dag ettermiddag og kveld forventes å være på mellom 30 minutter og to timer.
 
Avinor har tidligere hatt et møte med flyselskapene angående mangelen på flygeledere og i går møttes partene på nytt for å drøfte aktuelle tiltak.
 
Avinor hevder at de gjør alt de kan for at flytrafikken skal flyte så normalt som mulig og at alle tilgjengelige flygelederressurser brukes i operativ tjeneste. Det påpekes også at man har dialog med Norsk Flygeledeforening for å utnytte den tilgjengelige kapasiteten optimalt. Resultatet av dette har vært at situasjonen har forbedret seg, man har unngått kanselleringer selv forsinkelsene enkelte dager har vært på 1,5 timer. Det er spesielt i helgene at forsinkelsene har vært mest dramatiske.
 
Avinor ser for seg at man i den nærmeste tiden frem mot starten av august vil møtte påregne enkelte forsinkelser i travle perioder men forventer ikke kanselleringer som følge av stengt luftrom tilsvarende det som skjedde på Torp og Rygge. Avinor har også i møtene med flyselskapene gitt forsikringer om at man ikke skal komme i en tilsvarende bemanningssistuasjon neste sommer og peker på tiltak som økning i flygelederbemanningen og nye planleggingsverktøy.

Posted in: Flyplasser

Skriv en kommentar