Planer om nytt høyhastighetstog mellom Charles de Gaulle og Paris

charles de gaulle

Etter mange år med utsettelser og nøling har den franske regjeringen endelig lansert et nytt togprosjekt som skal knyte sammen Paris med den internasjonale flyplassen Charles de Gaulle på en bedre måte. Flyplassen ligger cirka 3,2 mil utenfor sentrum av Paris. Etter planen skal den nye toglinjen være klar i 2023. En tur mellom sentrum av Paris og ut til Charles de Gaulle vil da kun ta 20 minutter mot cirka 50 minutter i dag.

Flytogprosjektet har en kostnadsramme på 1,7 milliarder euro eller i overkant av 14 milliarder norske kroner. Prosjekter innebærer at det må legges 8 kilometer med nye toglinjer til det eksisterende toglinjenettet. Dette arbeidet vil starte i 2017.

Tiden er helt klart moden for en mer moderne toglinje mellom Paris og Charles de Gaulle. Ikke bare har det eksisterende togtilbudet lang reisetid, det lider også under at vognene ofte er overbefolket ettersom det også brukes av pendlere som skal ut til Paris sine forsteder. I tillegg har toglinjene ofte tekniske problemer.

I henhold til togprosjektets estimater vil en enkelt billett med det nye ekspresstoget koste cirka 24 euro (200 kr), noe frankrikes transportminister hevder er rundt gjenomsnittet for tilsvarende høyhastighetstog rundt omkring i Europa. En togbillett mellom sentrum av Paris og Charles de Gaulle ligger i dag på 10 euro (85 kr). I tillegg til billettsalg så vurderes det å delfinansiere prosjektet ved å legge på en euro ekstra i flyplassavgifter.

Charles de Gaulle sin flyplassdirektør Augustin de Romanet sier i en pressemelding at prosjektet nå endelig vil bli en realitet og at det vil styrke flyplassens posisjon som en av Europas viktigste flyplasser. 62 millioner passasjerer var innom Charles de Gaulle i 2013 og det antas at cirka 8 millioner av disse benyttet seg av tog for å ta seg til eller fra Paris.

 

Posted in: Flyplasser

Skriv en kommentar