Regler for frakt av sykkel med SAS

Hva er reglene for frakt av sykkel med SAS?

Dersom sykkelen holder seg innenfor de vanlige vekt/dimensjonsrestriksjonene for innsjekket bagasje så kan sjekke inn sykkelen på sin gratis bagasjekvote på ett kolli.
 
Sykkelen skal pakkes slik at den ikke kan skade annen bagasje under frakt. Dette betyr for eksempel at styret skal vris en kvart omdreining og pedaler og andre gjenstander som stikker ut skal demonteres. Syklene bør emballeres slik at de tåler frakten og eventuelle støt eller trykk under frakt. Det som er anbefalt for frakt av sykler er innpakking i hard koffert (hard pack).

 

Dersom sykkelen kommer i tillegg til bagasjen du har sjekket inn må du betale en fast pris på 250 kr pr vei innenlands, 375 per vei på reiser innenfor Europa og 550 pr vei på reiser i verden forøvrig.
 

Dersom sykkelen overskrider vekt/dimensjonsrestriksjoner som gjelder for innsjekket bagasje må du betale ekstra i henhold til tabellen for overvekt/overdimensjonert bagasje.
 

Dersom du reiser med sykkel så skal dette registreres i din bestilling samtidig med reisen, enten via dette skjema eller via SAS per telefon på 05400.

 
Generelle bagasjevilkår hos SAS

Posted in: Guider

Skriv en kommentar