Rykte: SAS kutter i servicetilbudet i økonomiklasse fra 1. mars

sas kutter gratis alkohol

12 februar meldte vi at SAS hadde endret informasjonen vedrørende servicetilbudet i økonomiklasse (Go) på nettsiden. Spesifikt gikk det fram at alkohol ikke lenger inngikk gratis til måltidene ombord. Litt senere ble nettsiden endret tilbake til å informere om at all drikke var inkludert under måltidsserveringen som før.

Nå kan det se ut til at SAS vil endre servicetilbudet men at informasjonen ble publisert litt for tidlig. I følge den danske nettsiden Bonusfeber.dk vil gratis alkohol være en saga av blott fra 1. mars i SAS Go på langdistanseruter. Ryktet tilsier også at man vil kutte antall enheter alkoholfri drikke som er inkludert under måltidsserveringen til kun en enhet. Tatt i betraktning av at det per i dag inngår tre enheter drikke til maten (inkludert alkohol) er dette en kraftig forringelse av servicetilbudet til et flyselskap som profilerer seg som et fullserviceselskap.

Endringene skal visstnok være en del av en helhetlig revisjon av servicekonseptet på langdistanserutene til SAS. Fra selskapets side vil det bli fokusert på at mattilbudet og presentasjonen/kvalitet vil bli forbedret i alle klasser. Endringene vil således bli presentert som en forbedring. I følge ryktet vil det også bli gjeninnført utdeling av såkalt “amenity kit” i SAS Plus (per i dag deles dette kun ut i businessklasse) samt gjeninnføres utdeling av champagne før take-off i businessklasse (noe som ble fjernet senest i fjor).

Dersom man legger til grunn at ryktet stemmer visker SAS ut forskjeller i økonomiklasse mellom det de kaller for fullservice og det produktet som lavprisselskapene tilbyr. I tillegg viser for eksempel endringen om å gjenninføre champagne før take-off i business at man sliter med å implementere en helhetlig produktplan for de ulike klassene men at man stadig endrer på servicekonsepter etter ulike innfall. Dette skaper lite forutsigbarhet i forhold til kundene og det blir vanskelig å forholde seg til produktene som SAS tilbyr.

Posted in: SAS

Skriv en kommentar