SAS følger opp EU-endring – tillater bruk av elektronikk under take-off og landing fra i dag

elektronikk på fly

Det har nylig kommet en endring fra EU-kommisjonen som gir rom for mer fleksible regler vedrørende bruk av elektroniske enheter ombord på fly. SAS er nå svært raske med å følge opp deler av endringen i regelverket og tillater fra i dag bruk av mobil, nettbrett, mp3-spillere etc under hele reisen inkludert take-off og landing. Enhetene må imidlertid fortsatt være i flymodus og tyngre enheter som bærbare PCer etc må være pakkert bort under avgang og landing som følge av faren slike løse gjenstand representerer dersom flyet skulle gjøre uventede eller bråe bevegelser.

Endringen på EU-nivå er dog enda mer vidtspennende og åpner for bruk av 3G/4G og telefoni ombord på fly. Mange tror derfor det bare er et tidsspørsmål før flyselskapene vil følge opp dette og legge til rette teknologisk for at man skal kunne ringe og surfe på nett via 3G/4G i luften.

Norwegian sier til VG at de skal vurdere hvordan muligheten det nye regelverket gir kan implementeres ombord i Norwegian sine fly. Det påpekes imidlertid at når det gjelder telefoni i luften så man gå gjennom en prosess for å se hvordan det praktisk skal løses og hva det nye regelverket faktisk åpner for.

Luftfartstilsynet er nøye med å bemerke at det er viktig at passasjerene følger med på de sikkerhetsinstruksjonene som blir gitt ombord selv om nå SAS og eventuelt andre flyselskap tillater bruk av elektronikk i flymodus under hele flyturen.

 

Posted in: SAS

Skriv en kommentar