SAS installerer nye flyseter

SAS skal installere nye fly på sine fly som opererer på kortdistanseruter. Setene skal visstnok gi større beinplass i tillegg til at setene veier mindre og dermed er mer miljøvennlige. Setene vil installeres i totalt åtte Boeing 737-800 fly neste år for så å installere i flere fly i påfølgende år.

Komersiell sjef for SAS Robin Kamark uttaler at disse nye setene vil gi en bedre opplevelse for passasjerene da de gir mer plass til beina og er mer behagelige å sitte på samtidig som det forsterker SAS sitt miljøfokus. Det er først og fremst vektreduksjonen som gir en positiv miljøgevinst da dette gir mindre drivstoffforbruk noe som selvsagt også gir mer penger til SAS i form av mindre drivstoffkostnader.

Bedre beinplass må selvsagt sies å være positivt men disse nye setene er utvilsomt forholdsvis mye tynnere enn setene SAS opererer med i dag og disse vil trolig være langt mindre behagelige å sitte på. På den andre siden så er de fleste av SAS sine kortdistanseruter under tre timer slik at man jo ikke vil sitte på dem så lenge at det nødvendigvis blir et stort problem.

Posted in: Flynytt, SAS

Skriv en kommentar