SAS kjemper for bonus på innenriksrutene

Rigmor Aaserud sitter med den endelige beslutningen vedrørende bonuspoeng på innenriksruter

Foto: AID


 
En eventuell endring i dagens forbudsregime mot bonsordninger på innenriksruter er ute på høring og SAS har i den anledning gitt sin mening til Fornyings- og administrasjonsdepartementet som skal ta endelig stilling til dette spørsmålet. Mye har endret seg med tanke på konkurransesituasjonen siden forbudet ble innført, situasjonen i dag preges i mye større grad av konkurranse mellom to likeverdige parter (SAS og Norwegian) på de aller mest frekventerte rutene. Konkurransetilsynet har derfor i sin anbefaling til Fornyings- og administrasjonsdepartementet anbefalt at bonusforbudet heves på flyrutene mellom Oslo Lufthavn Gardermoen og våre tre største byer (Trondheim, Bergen og Stavanger).
 
I følge SAS evil dette bety en diskriminering av resten av Norge og da spesielt nord i landet hvor mange er spesielt avhengig av flytransport. Konserndirektør for salg- og marked i SAS uttaler derfor i en pressemelding at han tror konkurransen vil øke dersom bonusforbudet heves for hele Norge. Han mener at Konkurransetilsynet argument om at bonusprogrammer i resten av landet vil være konkurransedempende ikke kan dokumenteres empirisk.
 
SAS-sjefen for støtte av professor Nils-Henrik von der Fehr ved Universitetet i Oslo som mener at det ikke fines noen sammenheng mellom grad av konkkurranse og bonusprogrammer. Han påpeker at de empiriske undersøkelsene av denne sammenhengen har vært svært grundige, og ettersom de ikke har kunnet påvise at bonsprogrammer vil være til hinder for konkurransen så er dette i praksis et argument mot å oppheve dagens forbudsregime også ellers i landet.
 
Også konkurransetilsynet argument om dyrere flybilletter savner støtte ettersom prisutviklingen på flybilletter har fallt tilsvarende også på de strekninger som ikke er omfattet av dagens forbudsregime. SAS er derfor klare i sin sak på at hele forbudsregime nå bør oppheves. Spørsmålet er imidlertid om det ikke er heller tvilsomt at Fornyings- og administrasjonsdepartementet vil gå imot Konkurransetilsynet i denne saken, mest sannsynlig vil de følge anbefalingen om å kun åpne for bonusordinger på rutene Oslo Lufthavn Gardermoen og Trondheim, Bergen og Stavanger i første omgang. En endelig konlusjon i saken vil ikke foreligge før til høsten.

Posted in: Bonusprogrammer, SAS

Skriv en kommentar