SAS reduserer gebyrer

sas senker gebyr

At flyselskapene innfører nye gebyrer er ikke uvanlig men at de senker dem tilhører derimot sjeldenhetene. For en tid tilbake annonserte imidlertid Ryanair at de ville senke enkelte gebyrer i håp om å nå nye kundegrupper. Nå er det også klart at SAS vil senke sine gebyrer på ekstrabagasje samt spesialbagasje fra og med 1 februar på ruter innenfor Skandinavia, Europa og Midt-Østen. Gebyrene på flyruter innenriks samt på interkontinentale ruter forblir uendret.

Det er snakk om en prisreduksjon på cirka syv prosent og årsaken til at de reduseres er valutajusteringer og fallende drivstoffpriser. Prisen på flydrivstoff har falt cirka 5,7 prosent det siste året. Prisreduksjonen må likevel ses i sammenheng med at SAS i august i fjor økte gebyrene for ekstra bagasje og spesialbagasje med rundt 17 prosent.

Det blir også gjort en forenkling av regelverket rundt spesialbagasje ved at man fra 1 februar betaler samme pris for ekstra kolli bagasje uavhengig om det er snakk om golfbag, ski eller en ekstra koffert. Det blir også enklere å frakte våpen ved at man nå kun betaler for ett kolli ved forsendelse av våpenet selv om det deles opp i flere enheter. Tidligere måtte man betale for hver enkelt enhet.

Det er verdt å presisere at disse avgiftene altså gjelder for frakt av ekstra bagasje utover det som allerede er inkludert i flybilletten. Alle SAS-flyvninger inkluderer ett kolli innsjekket bagasje i økonomiklasse og to kolli bagasje på SAS Plus billetter.

 

Posted in: SAS

Skriv en kommentar