SAS-sjef: Lavpris er en myte

Prismodellen til lavprisselskaper er misvisende

Bilde: SAS.no

Eivind Roald er nyansatt direktør for salg og markedsføring i SAS og har allerede bemerket seg med et utspill i Aftenposten hvor han går ut mot prismidellen til lavprisselskapene. Han mener lavprsselskapene markedsfører seg med kunstig lave priser der en rekke gebyrer ikke inngår. Dersom man ser på totalprisen vil absolutt ikke lavprisselskapene alltid komme best ut i prissammenligninger. Roald viser til at ulike undersøkelser som er gjort viser dette.
 
Roald vil derfor at flybransjen får det samme pålegget som er ilagt mobilbvransjen ved at totalkostnaden må oppgis i markedsføringskampanjer. Han mener dette vil bidra til å gjøre det enklere å sammenligne reelle priser på tvers av ulike selskap. Han påpeker videre at SAS for sin del skal strebe etter å være konkurransedyktig på forretnings- og fritidsmarkedet men at selskapet aldri vil bli noe lavprisselskap. Derimot skal SAS fokusere å bli enda bedre på sine konkurransefortrinn som er å levere god kvalitet og service til de reisende til en pris som er forutsigbar og som ikke dobler seg når alle mulige tillegg legges på prisen.
 
Norwegian er på sin side ikke overraskende negativt til en slik markedsføringspåbud og påpeker at det her er snakk om frivillige tjenester. Et påbud om å operere med totalpris som inkluderer slike frivillige tjenester er lite kundevennlig i følge Norwegian.
 

SAS sin fremtid og nye ruter

Roald trekker frem at SAS skal satse hardt på digitale tjenester og at selskapet må bli bedre på alle digitale plattformer. Dette inkluderer både SAS sin nettside såvel som applikasjoner for nettbrett og smarttelefoner. Han mener dette er særdeles viktig spesielt siden SAS sitt hovedmarked er det nordiske og kundene her tilpasser seg ny teknologi svært raskt og forventer at selskapene de bruker gjør det samme.
 
Angående nye ruter så mener Roald at det absolutt er aktuelt så lenge markedet tilsier det. Han nevner blant annet en mulig interkontinental rute fra Oslo til Houston som en mulighet og tror at en slik rute vil gangne Norge som oljenasjon.

Posted in: SAS

Skriv en kommentar