SAS vil ha politisk initiativ for å sikre arbeidsforhold i flybransjen

Rickard Gustafson (Bilde: SAS)

Rickard Gustafson (Bilde: SAS)

Prispresset og dertilhørende kostnadsfokus i flybransjen har utvilsomt ført til at vilkårene for ansatte i bransjen rer i en negativ utvikling. SAS måtte høsten 2012 inngå avtale med de ansatte om lønnsreduksjoner mens Norwegian med sin lavprismodell har ført over hele sin kabinbestning i Sverige på bemanningsselskap og rekrutterer masse kabinbestning fra sin base i Bangkok som de blant annet vil benytte på flyvninger mellom Europa og USA.

Bemanningsmodellen begrunnes blant annet med at man først vil se om driften er lønnsom mens rekruttering av personale på “thai-lønn” begrunnes i at det er naturlig å ansette folk der man oppretter flybase samt at alle blir ansatt på konkurransedyktige vilkår i de respektive marked.

Konserndirektør i SAS Rickard Gustafson mener imidlertid i en uttalelse til TT at politikerne bør avklare om det faktisk er ok om et flyselskap ansatter personell fra et land men flyr mellom to helt andre land. I dagens regelverk er dette en gråsone. SAS sin holdning er at et skandinavisk flyselskap bør strebe etter å ha personell som er bosatt og skatter til Skandinavia. Det er således viktig at å avklare hvilke skatte- og arbeidsregler som gjelder fra politisk side.

Posted in: Flynytt

Skriv en kommentar