SAS vurderer muligheten for å redusere til en flytype

Bilde: Airbus

Bilde: Airbus

SAS opererer i dag Airbus-fly på langdistanse mens på kortere distanser har selskapet en blandet flyflåte av både Airbus og Boeingfly. I følge Check-in så vurderer nå selskapet å restrukturere flyflåten ved å fase ut Boeing 737-flyene selskapet bruker på mellomdistanse. Det siste flyet av typen MD-80 som selskapet også brukte på kortere distanser ble faset ut i oktober 2013. Favoritt til å erstatte Boeingflyene til SAS er i så fall fly av typen Airbus A320. SAS har 12 slike fly fra før med base i København og ytterligere 30 fly av den oppgraderte typen Airbus A320neo i bestilling.

Å restruktuere til en enhetsflåte vil kunne gi SAS store gevinster i form av besparelser i vedlikeholdskostnader ettersom det er mye mer kostbart å bedrive vedlikehold på to ulike flytyper. På den annen side vil det bli økte kostander i startfasen ettersom piloter som tidligere kun har vært sertifisert for Boeing nå må omskoleres. Det samme gjelder vedlikeholdspersonell ved flybasene. Ofte kan imidlertid slike kostander være en del av forhandligene ved inngåelse av kontrakter om kjøp av nye fly. Dersom SAS går for å omstruktuere til kun Airbus er det derfor ikke usannsynlig at Airbus vil være villig til å ta en stor del av regningen SAS har for omskolering av personell.

SAS har som sagt allerede 30 A320neo i bestilling og det er blant annet basert på dette samt det faktum at selskapets langdistanseflåte består av Airbusfly at Airbus blir nevnt som det naturlige valget dersom SAS bestemmer seg for å restrukturere til en enhetsflåte. SAS sine nye langdistansefly som er i bestilling er også fra Airbus. De første av A320neo mellomdistanseflyene blir levert i løpet av 2016 uten at det på det nåværende tidspunkt er bestemt hvilke fly de erstatter i dagens flåte.

Samtidig er det klart at flytypen A320neo neppe vil passe alle SAS sine ruter på det norske innenriksmarkedet da den med sin forventet setekonfigurasjon på rundt 165 seter vil passe på enkelte ruter men være for stor for andre og dermed må suppleres av andre flytyper fra Airbus dersom SAS velger å fase ut alle Boeingfly.

 

Posted in: SAS

Skriv en kommentar