Slik vil Oslo Lufthavn Gardermoen se ut i 2017 (video)

nye gardermoen

Bilde: Illustrasjon: Team_T AS/ Oslo Lufthavn

27. april 2017 skal nye Oslo Lufthavn Gardermoen etter planen stå klar etter å ha blitt utbygget for hele 14 milliarder kroner. Hovedflyplassen skal være rustet til å takle hele 28 millioner passasjerer på årsbasis.

For å takle passasjerveksten fra dagens antall på 23 millioner (2013) skal det settes opp ny ankomst- og avgangshall, flere flyoppstillingsplasser samt effektivitsforbedringer i hvordan passasjerene sluses frem til avgangsgaten.

nye gardermoen 3

Bilde: Illustrasjon: Team_T AS/ Oslo Lufthavn

Den nye terminalen vil ha en størrelse på linje med dagens flyterminal. Det bygges videre en ny pir mot nord som vil ha 11 nye flyoppstillingsplasser og disse vil bli benyttet både til utenriks og innenrikstrafikk. Man skal også utvide med 10 nye fjernoppstillingsplasser. Det er videre ikke avgjort om det nåværende og i utgangspunktet midlertidige sør-piren blir gjort permanent.

Bilde: Illustrasjon: Team_T AS/ Oslo Lufthavn

Bilde: Illustrasjon: Team_T AS/ Oslo Lufthavn

Man ser videre for seg at de fleste innsjekkingsskrankene er fjernet til fordel for rene “drop-off” punker for bagasje fordi de fleste sjekker inn via mobiltelefon eller andre metoder fremdrevet av den teknologiske utviklingen. Videre vil sikkerhetssjekken utvides (12 nye sluser) og effektiviseres. Den nye og større flyplassen vil også gi rom for enda mer effektive fast-track sluser, bedre og flere flyplasslounger og utvidelse av tax-free butikkene. Det skal også installeres nye bagasjebånd i nåværende og den nye terminalen som har til hensikt å effektivisere bagasjeutleveringen.

Bilde: Illustrasjon: Team_T AS/ Oslo Lufthavn

Bilde: Illustrasjon: Team_T AS/ Oslo Lufthavn

Togstasjonen skal også utvides og integreres med den nye terminalbygningen og på denne måten gi kortest mulig gangavstand for passasjerer som ankommer til Gardermoen med tog. Målet er på denne måten å øke antall som ankommer flyplassen med kolletivtransport fra dagens 65 prosent til 70 prosent i 2017.

Avinor håper at utbyggingen og forbedringen av fasilitetene vil gjøre at man tiltrekker seg flere langdistanseruter og at Oslo Lufthavn på denne måten forsterker sin posisjon versus spesielt Kastrup København.

Illustrasjonsvideo av hvordan Oslo Lufthavn Gardermoen vil se ut i 2017

Posted in: Flyplasser

Skriv en kommentar