Sommertrafikken flyter bra gjennom sikkerhetskontrollen på norske flyplasser

sikkerhetskontroll trafikkflyt

Avinor melder at man har unngått lange køer gjennom sikkerhetskontrollene i sommer som følge av at man har holdt flere sluser åpne og generelt har hatt bedre bemanning enn i fjor. Nye og utvidede sikkerhetskontroller på flyplassene ved Oslo lufthavn, Trondheim lufthavn Værnes, Stavanger lufthavn Sola og Bodo lufthavn har også bidratt til bra trafikkgjennomstrømming ved disse flyplassene.
 

Oslo Lufthavn Gardermoen har hatt en gjenomsnittlig ventetid på ca 6-10 minutter i juni og juli. I Stavanger har de som mål å holde ventetiden under 15 minutter selv i de mest travle periodene og oppgir at opplever sjelden at ventetiden overstiger dette målet. Før de nye sikkerhetsslusene kom på plass var ventetiden forholdsvis ofte over 15 minutter i “rushperiodene”.
 

De nye sikkerhetskontrollene har også hatt en positiv effekt på ventetidene i Trondheim og Bodø. Køtiden er nærmere halvert etter endringen. I Trondheim var det ikke uvanlig med en køtid over 20 minutter i de travleste periodene mens snitttiden nå er under 10 minutter mens Bodø opplever en nedgang fra rundt 12 minutter til 6 minutters ventetid i de travleste periodene.

Posted in: Flyplasser

Skriv en kommentar