Stadige forsinkelser på Gardermoen på grunn av flygeledermangel

Bilde: Jarle Nyttignes / Oslo Lufthavn AS


Gardermoen har sterkt redusert kapasitet som følge av mangel på flygeledere og kunne i kveld kun ta i mot 20 fly per time mot 60 under normale forhold. Flyselskapene har nå sett seg lei på situasjonen og har derfor i følge VG kalt inn Avinor til krisemøte.
 
Størt har forsinkelsene naturlig nok vært i perioder med stor trafikk, spesielt på morgenen og ettermiddagen. Anslagsvis var det opp mot en time forsinkelser i går og passasjerer bes holde seg oppdatert via flyselskapene. Bemanningssituasjonen vil videre være usikker videre fremover, i hvert fall ut juli.
 
Den lave bemanningen blant flygelederne førte også til kanselleringer på Torp og Rygge på mandag. Adm dir Pål F. Tandberg ved Rygge raser etter dette mot Avinor og krevde svar på hvordan det er mulig at mannskapsmangel fører til stengte flyplasser midt i den mest travele reiseperioden. Han synes også det mer mistenkelig at det er de to private flyplassene som blir hardest rammet i motsetning til Avinors egne flyplasser. Tanberg vil vite hva Samferdselsdepartementet har tenkt å sette inn av tiltak for å bedre situasjonen.
 
Anne-Sissel Skånvik, kommunikasjonsdirektør i Norwegian, bekrefter til VG at også flyselskapene Norwegian, SAS og Widerøe har innkalt Avinor til krisemøte for å få klarhet i hvilke grep som tas av Avinor for å bedre situasjonen. Knut Morten Johansen, informasjonssjef i SAS, lar seg også frustere av situasjonen som har oppstått. SAS har mange år vunnet priser som mest punktlige flyselskap og nå fører eksterne faktorer som vekterstreik og flygeledermangel at selskapet rammes på dette området.
 
Avinor mener derimot selv at det er lite de kan gjøre for å utbedre mangelen på flygeledere på kort sikt og peker på at nye flygeledere skal gjennom en utdanning på 2 år og at det er begrenset hvor mange man har kapasitet på å ha under opplæring samtidig.

Posted in: Flynytt

Skriv en kommentar