Trafikkrekord for norske flyplasser

Bilde: Avinor

2011 ble et rekordår hva angår trafikk ved norske flyplasser. I desember reiste 3 164 174 passasjerer til eller fra en av Avinors lufthavner og dette er åtte prosent flere reisende enn i 2010. Oslo Lufthavn Gardermoen satte også ny passasjerrekord med hele 21 millioner reisende i 2011, dette er hele 2 millioner flere passasjerer enn i 2010.

Andre store norske flyplasser har også hatt en solid vekst. Stavanger Lufthavn Sola opplevde en passasjervekst i 2011 på 12,4 prosent, Bergen Lufthavn Flesland en vekst på 10,8 prosent mens Trondheim Lufthavn Værnes hadde en vekst på 11,4 prosent sammenlignet med 2010. Andre lokale flyplasser hadde en samlet vekst med 10 prosent i antall passasjerer sammenlignet med 2010.

Konsersjef for Avinor Dag Falk-Petersen sier i en pressemelding at trafikktallene er en god indikasjon på etterspørselen etter effektive transporttjenester men påpeker samtidig at luftfarten er en bransje som er meget sensitiv ovenfor konjunkturer i verdensøkonomien og at man dermed ikke skal ta for gitt at 2012 blir et like godt år for norsk luftfart. Andre går enda lenger og mener at 2012 kommer til å bli et tøft år for internasjonal luftfart.

Posted in: Flyplasser

Skriv en kommentar