Utvidelsen av Oslo Lufthavn Gardermoen

Oslo Lufthavn Gardermoen utvides

Bilde: Oslo Lufthavn Gardermoen


Det er ikke bare servicetilbudet i form av nye restauranter og butikker som forbedres på Gardermoen. Flyterminalen på Oslo Lufthavn er også under utbygging for å håndtere den økte trafikkmengden. Kapasiteten til den utbygde terminalen skal være på 28 millioner passasjerer per år. I 2011 håndterte Gardermoen i overkant av 21 millioner passasjerer.

Denne kapasitetsøkningen oppnås som sagt ved å bygge ut dagens terminal og en ny pir med plass til flere fly. I tillegg får OSL er ny avgangs og ankomsthall samt nye bagasjeanlegg. Prosjektet forventes å være ferdigstilt i 2017.
Det blir lagt vekt på at terminalen vil fortsette å fremstå som et enhetlig bygg ved at den nye delen naturlig blir bygd ut fra den gamle med samme takform og volum.

Den nye avgangs- og ankomsthallen vil være på 52 000 m2 og ha 34 nye innsjekkingsskranker. Dagens togstasjon vil bli liggende midt i anlegget mellom den nye og den nåværende ankomsthallen slik at gangavstanden for togpassasjerene blir kortest mulig. Den nye piren får et område på 63 000 m2. Prosjektet tar samtidig innover seg den sterke veksten i luftfarten og legger til rette for nye utvidelser i fremtiden.

Utbyggelsen innebærer også større områder for passasjerene. Sikkerhetskontrollen får 12 nye sluser og passasjerene vil ha kort avstand til både innenlands og utenlandsfly. Servicetilbudet i form av spisetilbud og butikker vil også forbedres ytterligere og det vil bli etablert flere toaletter.

Prosjektet legger også vekt på miljøhensyn og valg av bærekraftige løsninger og har som mål at OSL i størst mulig grad skal være klimanøytralt. Man forsøker også å legge til rette for velge løsninger basert på fornybar energi. I tillegg arbeider man etter et absolutt krav om at grunnvannet ikke skal forurenes som følge av flyplassens aktiviteter.

Posted in: Flyplasser

Skriv en kommentar